De Ouder Advies Commissie (OAC) is een groep ouders die het leuk vindt om mee te denken over het onderwijs. De ouders adviseren en geven tips aan de school. De commissie dient als spreekbuis voor ouders naar de school en zo nu en dan helpt de commissie bij activiteiten op school.

Wat doet de OAC allemaal?

De ouderadviesraad vergadert vijf á zes keer per cursusjaar. Via deze commissie brengt de directie de ouders op de hoogte van allerlei schoolse zaken. De ouders/verzorgers kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen geven en suggesties doen betreffende allerlei voor hen belangrijke schoolzaken. Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn:

 • Missie/visie
 • Onderwijs in de toekomst, symposium
 • Ontwikkelingen (bijv.: wijziging keuzevakken, (nog) beter aansluiten op lokale ondernemers)
 • Open dag / enquête / ouderbetrokkenheid
 • Aandachtspunten/zorgpunten
 • Stages
 • Slagingspercentage
 • Personeelswijzigingen
 • Agenda en Vakantierooster
 • Vragen/opmerkingen/advies/tips van ouders

De AOC bestaat uit

 • Een vertegenwoordiger van de directie (Hans Kranen)
 • Een docent 
 • Ouders (vertegenwoordigers van 1 of meerdere klassen)
 • Voorzitter: Gertrud Osinga: oac.vmbo.emmeloord@aeres.nl