Projectweken en excursies

In de leerjaren 1, 2 en 3 zijn meerdaagse schoolactiviteiten opgenomen.

Klas 1

Aan het begin van het schooljaar brengen de leerlingen uit klas 1 enkele dagen door op een kampeerboerderij. In maart nemen de leerlingen deel aan een reflectieweek. Aan het einde van het cursusjaar vindt een projectweek plaats.

Klas 2 en 3

In deze leerjaren hebben de leerlingen een projectweek aan het begin en einde van het cursusjaar. Daarnaast vindt in maart een reflectieweek plaats.

Klassenavonden en schoolfeesten

Onder verantwoordelijkheid van de mentor kan een klas een klassenavond organiseren. In overleg met de betrokken docent stellen leerlingen een programma samen. Een commissie die uit docenten en leerlingen bestaat, kan bij voldoende belangstelling een schoolfeest organiseren. Voor de duidelijkheid: bijeenkomsten die buiten de school om worden georganiseerd, vallen buiten de verantwoordelijkheid en verzekering van de school.

Sportactiviteiten

Voor elk leerjaar organiseren we op school een sportmiddag. Aan het einde van het schooljaar vindt de atletieksportdag plaats voor de leerlingen in klas 1 en 2 en een watersportdag voor de leerlingen in klas 3. Daarnaast kunnen door de sectie Sport & Bewegen andere activiteiten georganiseerd worden, zoals schaatsen in Thialf.

Ontdek de polder

Aeres VMBO Emmeloord is gevestigd in de Noordoostpolder, een gebied met een boeiende geschiedenis. Bekijk hoe we Schokland samen ontdekken: