Sterk Techniek Onderwijs (STO) Noordoostpolder - Urk

Sinds augustus 2020 is er in de regio Noordoostpolder-Urk een samenwerking van alle vmbo-scholen, mbo-scholen, praktijkonderwijs en het regionaal bedrijfsleven in het STO (sterk techniek onderwijs) Doelstelling is : werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

In de Noordoostpolder ligt de focus vooral op de maakindustrie, agrofood-techniek en smart-techniek. STO Op Urk is maritiem georiënteerd. De uitdagingen voor de regio lopen uiteen van het beperken van de krimp in het aantal leerlingen tot het verhogen van de doorstroom van leerlingen naar de techniek. Ook moet het aantal techniekdocenten tenminste op peil worden gehouden en het liefst toenemen. Verder wordt ingezet op vergroten van goed opgeleid technisch personeel.

Binnen het cluster zijn er vier werkgroepen actief:

  • Werkgroep 1: basis op orde / loopbaanleren
  • Werkgroep 2: samenwerken in de keten VMBO - MBO, onderwijsinnovatie en doorlopende leerlijn
  • Werkgroep 3: samenwerking school en bedrijf
  • Werkgroep 4: Samenwerking in de keten PO – VMBO

Ontwikkeling STO binnen Aeres Emmeloord

Er wordt gewerkt aan technische leerlijnen, methode en (gast)lessen binnen het primair onderwijs voor het structureel aanbieden van techniek in het basisonderwijs. Daarnaast komt er de gelegenheid voor leerlingen uit het basisonderwijs om kennis te maken met (moderne) techniek op de deelnemende VO scholen. Voor vmbo is er een keuzevak techniek op het gebied van programmeren, drones, robotica in de maak. Uiteraard met de focus op groen, denk aan een farmbot en het gebruik van Lego Mindstorms. Mbo heeft al veel technische onderdelen in het lesprogramma, hieruit wordt geput om geschikt te maken voor vmbo.

Namens Aeres zijn er drie docenten betrokken: Michel Uijtewaal van PRO,  Jaap Rosier van VMBO-MBO en Evelien de Vries van MBO.

Neem voor vragen over Sterk Techniek Onderwijs contact op met Herjan Reuten (projectleider Noordoostpolder, tel. 06 21695877) of André de Vries (projectleider Urk, tel. 06 22796712) of kijk op de website van STO.

Artikel: Sterk Techniekonderwijs: Nodig in de Noordoostpolder

In de regio Noordoostpolder en Urk trekken drie vmbo-scholen met elkaar op om het techniekonderwijs in hun regio een boost te geven. Aeres VMBO Emmeloord is één van de drie. 

Artikel: Aeres Emmeloord ontvangt STO-embleem voor aan de muur

STO
Dick Wever, teamleider Praktijkonderwijs Emmeloord, en Matthijs van Gaalen, teamleider van Aeres VMBO Emmeloord, ontvingen het STO-embleem uit handen van Michel Uytewaal van STO.

Wat doet STO in de regio Noordoostpolder - Urk

De regio wordt gedomineerd door landbouw en heeft relatief veel leerlingen die de profielen Groen, DenP en EenO kiezen. Wel is er een krimp van vmbo-leerlingen, al neemt het aantal leerlingen in Urk toe.