Meedoen aan Skills wedstijden

Skills Talents zijn teamvakwedstrijden voor vmbo-leerlingen. In verschillende wedstrijden zoals Media, Vormgeving & ICT of Economie & Ondernemen kunnen leerlingen laten zien wat ze in hun mars hebben. Ook in de groene vakrichtingen Bloemwerk en Tuinontwerp & -aanleg.

Skills Talents bestaat uit een voorronde op de eigen vmbo-school, een provinciaal kampioenschap, een teambuilding en een nationale finale. Aan de voorronde kan iedereen uit de klas meedoen. Na de voorronde geeft de docent per wedstrijdrichting de namen van de winnende leerlingen door. In teams van drie gaan zij de strijd aan met vakteams van andere scholen tijdens het provinciaal kampioenschap. De vakteams die het provinciaal kampioenschap winnen, kwalificeren zich voor de finale en krijgen een plek in het provincieteam. Teams van onze scholen hebben al hele mooie resultaten behaald. Daar zijn we erg trots op!

Samenwerken is bij het meedoen een belangrijk punt. De opdrachten die de leerlingen tijdens de wedstrijden uitvoeren, zijn ontwikkeld door docenten en sluiten daarom aan bij het lesprogramma. Een vakkundige jury vanuit het beroepsveld beoordeelt. Leerlingen kunnen eraan meedoen als de school ook hieraan meedoet. Op dit moment doen onze scholen in Almere, Emmeloord, Nijkerk en Velp mee.

 

Talentontwikkeling

De organisatie van de vakwedstrijden ligt in handen van stichting World Skills Netherlands. Zij organiseren de Skills Talents (vmbo), Skills Heroes (mbo), Skills The Finals (finale van Talents en Heroes), EuroSkills en WorldSkills. Met vakwedstrijden kunnen (v)mbo-jongeren hun passie voor een beroep, hun talent en (ontluikend) vakmanschap ontdekken. Dit past binnen het beleid van het ministerie van OCW. Zij wil talentontwikkeling, excellentie en skills in het (v)mbo stimuleren.

Jonge vak professionals zijn hét fundament van werkend Nederland. Hun vakmanschap is onmisbaar voor onze samenleving. Zo zijn vakwedstrijden een instrument van bedrijfsleven en onderwijs samen, waarmee ze aankomend talent en vakmanschap stimuleren en beroepsonderwijs verder promoten. (V)mbo’ers krijgen door hun deelname aan vakwedstrijden niet alleen een bijzondere leerervaring, maar groeien ook verder in persoonlijke ontwikkeling. 

Kijk voor meer informatie over de teamvakwedstrijden voor het vmbo op Skillstalents.nl