Aeres VMBO verzorgt onderwijs in de vier leerwegen van het vmbo. Je vindt ons op locaties in Noord- en Midden-Nederland. Voor kinderen die goed kunnen leren en ook graag praktisch bezig willen zijn, is Het Groene Lyceum bij Aeres VMBO  Leeuwarden een uitdagende leerweg. In Emmeloord kun je ook terecht voor het volgen van praktijkonderwijs.

Missie en visie

De missie van Aeres VMBO & MBO is het verzorgen van betekenisvol onderwijs binnen de groene beroepskolom (praktijkonderwijs-vmbo-mbo) in al zijn diversiteit en het aangaan van duurzame contacten met alle betrokkenen. 

Leren door effectieve begeleiding

Bij Aeres VMBO leren we jou je talenten en omgeving kennen. En we leren je eigen verantwoordelijkheid te nemen en samen kleur te geven aan jouw omgeving. We willen dat docenten jou goed kennen, want dan kunnen wij jou hierin effectief begeleiden. Zo kunnen we jou de vaardigheden meegeven om betekenisvolle relaties aan te gaan, doelen te bereiken en blijvend te leren. 

Stevige basis om jou voor te bereiden op de toekomst

We zetten in op het organiseren van een onderwijsaanbod dat eigentijds en aantrekkelijk is en een stevige basis legt waarmee we jou voorbereiden op het leven als individu en als lid van de samenleving. 

Ervaringsgericht leren samen met het bedrijfsleven

Ook werken we samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties zodat je ervaringsgericht leert, je in een groene context kennis en vaardigheden opdoet en de kans krijgt het werkveld te ervaren.

Drie speerpunten

Het doel is dat jij je ontwikkelt als lerend individu,  als deelnemer aan de maatschappij en als ‘groene veranderaar’. Hoe willen we dat doen? Door ons te richten op drie speerpunten: 

  • leren leren
  • leren leven
  • leren in de groene context