Aeres VMBO verzorgt onderwijs in de vier leerwegen van het vmbo. Je vindt ons op locaties in Noord- en Midden-Nederland. Voor kinderen die goed kunnen leren en ook graag praktisch bezig willen zijn, is Het Groene Lyceum bij Aeres VMBO Almere een uitdagende leerweg. In Emmeloord kun je ook terecht voor het volgen van praktijkonderwijs.

Missie

Aeres VMBO wil instaan voor de vorming van jongeren, waardoor zij met succes kunnen deelnemen aan de toekomstige samenleving. Wij bereiken dit door:

  • aan leerlingen zorg en aandacht te besteden en hun zelfstandigheid te bevorderen,
  • het aanbieden van vernieuwend onderwijs dat aansluit bij vervolgonderwijs en bedrijfsleven,
  • onderwijs aan te bieden dat van regionale, nationale en internationale betekenis is,
  • een lerende organisatie te zijn, waarbij elke medewerker in collegiale samenwerking eigen verantwoordelijkheden kan en mag dragen,
  • een open instelling te zijn, waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen.

Visie

Aeres VMBO wil aantrekkelijk en inspirerend onderwijs verzorgen waarin de leerlingen centraal staan. Het bedrijfsleven is sterk betrokken in het onderwijsleerproces en ICT speelt een belangrijke rol. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen vormen de drijvende kracht voor de vernieuwing van ons onderwijs. Een van die ontwikkelingen is beroepsgericht onderwijs. Het laat zien waarom leerlingen iets moeten leren. Het leren krijgt daardoor betekenis.
Met een aantrekkelijk, betekenisvol schoolprogramma stimuleert Aeres VMBO jonge mensen om door te stromen van vmbo naar mbo, binnen en buiten de groene kolom.