Aeres VMBO Lelystad

Aeres VMBO Lelystad

Aeres VMBO Lelystad is een kleine, overzichtelijke en ambitieuze vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Kies je voor onze school dan krijg je naast les in de reguliere vakken ook les in groenvakken. Als leerling leer en groei je op in een inspirerende omgeving, waarin dieren, planten, voeding en de groene ruimte een belangrijke rol spelen. Onze school staat bekend als een veilige school waarbij persoonlijke aandacht en begeleiding voor leerlingen centraal staan.

Leerjaar 1 voor schooljaar 2020-2021 zit vol

In het aankomend schooljaar 2020-2021 mogen we weer heel veel nieuwe kinderen welkom heten op onze school. De plaatsingsprocedure is afgerond en er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor leerjaar 1. 

Class of 2020 Song

Je krijgt hier veel praktijkvakken en dat wisselt mooi af met de theoretische vakken. Je hoeft niet alleen maar uit boeken te leren, je gaat ook zelf aan het werk.

Joanne, derde leerjaar