Ondersteuning en begeleiding

Bij Aeres VMBO Lelystad staat de leerling centraal en is er veel aandacht voor de individuele leerling. Voor ons is het belangrijk dat iedereen elkaar kent en dat iedereen persoonlijk wordt benaderd. Alleen op deze manier kunnen leerlingen goed begeleid worden. In het kader van de invoering van de Wet op passend onderwijs hebben we een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin omschreven staat welke ondersteuning de school kan bieden. Dit splitsen wij uit in basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning

Aeres VMBO Lelystad hecht grote waarde aan gerichte begeleiding van leerlingen die aan de school zijn toevertrouwd. De basisondersteuning, ‘aandacht voor de leerling’ krijgt vorm door de medewerking van de: mentoren, vakdocenten, de dagcoördinatoren, onze decaan en examencoördinator, huiswerkbegeleiders en het loopbaanorie╠łntatie- en begeleiding-dossier, ook wel LOB genoemd.

Extra ondersteuning

Bij extra ondersteuning geeft Aeres VMBO Lelystad met nadruk aan een school te zijn voor regulier onderwijs. Leerlingen met een onderwijsvraag kunnen wij goed bedienen en ondersteunen. Komt daar een zorgvraag bij, dan zijn er mogelijkheden om daarop in te spelen. Wordt de zorgvraag echter groter dan de onderwijsvraag dan verwijst Aeres VMBO Lelystad naar de leerroute, VSO of andere, meer specialistische instellingen. Wij hebben een groot ondersteuningsteam.