Alles over aanmelden

Leerjaar 1 voor schooljaar 2020-2021 zit vol

In het aankomend schooljaar 2020-2021 mogen we weer heel veel nieuwe kinderen welkom heten op onze school. De plaatsingsprocedure is afgerond en er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor leerjaar 1.

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden? Dat kan op twee manieren.

1. U kunt direct digitaal aanmelden.

2.  U komt naar onze inschrijfdagen waar we samen met u de aanmelding doorlopen. Neemt u een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind mee? Dit hebben we nodig om de gegevens te controleren en in te voeren. Dit mag ook een kopie van het uittreksel Basisadministratie Personen (BRP) (voorheen GBA) zijn of een kopie van de geboorteakte.

Daarnaast is het handig om (scans van) relevante documenten en verklaringen (o.a. dyslexie of dyscalculie) mee te nemen.

Na de aanmelding

U hebt uw kind aangemeld bij ons op school en hoe nu verder? Na de aanmelding volgt er een probeerdag vol met activiteiten. Hiervoor krijgt uw kind een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze probeerdag maken de nieuwe leerlingen kennis met de school en onze docenten. Na de verzamelde informatie gaat de toelatingscommissie bekijken of de leerling bij onze school past. Als leerlingen zijn aangenomen, ontvangen ze per brief een bevestiging. Bij een afwijzing volgt een toelichtend gesprek, dat later per brief wordt bevestigd. Tijdpad nieuwe aanmeldingen 2019 - 2020.

Kennismakingsochtend

Als leerlingen net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij al voor de zomervakantie een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismakingsochtend leren de kinderen hun nieuwe klasgenoten en mentor kennen.