Alles over aanmelden

Aanmelden gesloten 

HOERA, GEEN LOTING!

Op 17 februari 2021 stond de teller van de aanmeldingen op 140. Dit betekent dat we gelukkig niet hoeven te loten. Niet loten betekent echter nog niet dat je nu definitief bent aangenomen. De toelatingscommissie bekijkt (net als voorgaande jaren) de komende weken alle dossiers en geeft ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen eind april bericht over of ze wel of niet definitief zijn aangenomen. Leerlingen die zich na de sluitingsdatum hebben aangemeld, worden op de wachtlijst gezet. Wij adviseren deze leerlingen om zich aan te melden bij een andere vmbo-school. Mocht er eventueel een plek vrijkomen, neemt de school contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Wij vragen u ons niet te bellen, wij nemen contact op met u. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Na de inschrijving

Je hebt je aangemeld bij ons op school en hoe nu verder?
Na de aanmelding gaat de toelatingscommissie de aanmelding bekijken. Hiervoor heeft de commissie gegevens van de basisschool nodig, die via een digitaal systeem door de basisschool naar het VO gestuurd wordt. Hier hoeft u als ouders niets voor te doen, dit regelt de basisschool. Zodra dit onderwijskundig rapport binnen is bij het VO, zal de school binnen 6 weken duidelijkheid geven of de leerling kan worden geplaatst of niet. Eind april ontvang je een toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrief. Heb je een verlengingsbrief ontvangen, dan gaat de toelatingscommissie de aanmelding nog een keer bestuderen. Hier staat vier weken voor. Alle communicatie met betrekking tot de aanmelding verloopt schriftelijk.

Helaas geen meeloopdag, wel een kennismakingsochtend

Als je net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Helaas komt onze meeloopdag van 18 maart 2021 te vervallen in verband met de maatregelen. Wel organiseren wij een kennismakingsochtend voor de zomervakantie. Deze vindt plaats op woensdag 23 juni 2021. Tijdens de kennismakingsochtend leer jij je nieuwe klasgenoten kennen en wie je mentor is. Na de zomervakantie ga je dan echt van start als nieuwe leerling van Aeres VMBO Lelystad. Wij hopen jullie te mogen ontvangen op woensdagochtend 23 juni.

Instromen

Het komt vaak voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert over het algemeen geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Aeres VMBO Lelystad vraagt hiertoe informatie op bij de laatste school van de betreffende leerling. Toelating tot de hogere klassen geschiedt in alle gevallen na een gesprek op school en beschikbare ruimte om in te stromen. We houden rekening met maximum aantal leerlingen in de klas .
BL klassen maximaal 18
KL klassen maximaal 25
GL/TL klassen maximaal 28

Blended learning/Laptop

Aeres VMBO Lelystad start vanaf schooljaar 2021-2022 met de invoering van blended learning in de eerste klassen. Dit betekent dat alle leerlingen die in schooljaar 2021-2022 op onze school zullen starten, in het bezit moeten zijn van een laptop. Het is als ouders mogelijk om via de Rent Company een abonnement af te sluiten waarin gedurende de schoolperiode gebruik van gemaakt kan worden. Via het bestand ‘FAQ’ en ‘The Rent company Windows open dag’ kunt u meer informatie vinden over de werkwijze van de Rent Company. We werken volgend jaar met de Dell-latitude 3190 2-in-1 HD touch. Vanuit school zal er medio mei contact opgenomen worden met alle nieuwe leerlingen van klas 1 over de verdere afhandeling van de laptops.