Alles over aanmelden

AanmeldenĀ 

De deadline voor het aanmelden voor schooljaar 2023-2024 is verstreken.
Aanmelden voor onze school is helaas niet meer mogelijk. 

Na de inschrijving

Heb jij voor onze school gekozen? Leuk! 
Na het aanmelden gaat de toelatingscommissie de aanmelding bekijken. De commissie ontvangt gegevens van jouw basisschool. Zodra de gegevens binnen zijn, krijg je binnen zes weken duidelijkheid of je wordt geplaatst of niet. Je ontvangt daarover eind april een toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrief. Heb je een verlengingsbrief ontvangen, dan gaat de toelatingscommissie de aanmelding nog een keer bestuderen. Hier staat vier weken voor. Alle communicatie met betrekking tot de aanmelding verloopt schriftelijk.


Let op: bij meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plekken, zal er een loting plaatsvinden.

Instromen

Je kunt instromen in het tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert vaak geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Wij vragen informatie op bij jouw laatste school. Als je in een hogere klas wilt worden toegelaten dan wordt er eerst een gesprek ingepland. We houden rekening met maximum aantal leerlingen in de klas:

  • bb-klassen maximaal 18
  • kb-klassen maximaal 25
  • gl-klassen maximaal 28

Blended learning/Laptop

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met het invoeren van blended learning in de eerste klassen. Blended learning staat voor ondersteuning door digitale mogelijkheden. In de afgelopen jaren is het gebruik van onze digitale middelen verder toegenomen. We zetten veel ondersteunende systemen in en veel opdrachten worden digitaal verwerkt. Binnen onze lesmethodes kunnen we tegelijkertijd steeds vaker gebruik maken van ondersteunend, digitaal lesmateriaal. 

Dit betekent dat alle leerlingen die op onze school starten, in het bezit moeten zijn van een laptop. Het is voor je ouders mogelijk om via de Rent Company een abonnement af te sluiten voor het gebruiken van een laptop tijdens het schooljaar. Via het bestand ‘FAQ’ en ‘The Rent company Windows open dag’ kunnen je ouders meer informatie vinden over de werkwijze van de Rent Company. We werken volgend jaar met de Dell-latitude 3190 2-in-1 HD touch.