Alles over aanmelden

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden? Dat kan op twee manieren. 

1. U klikt op de lichtgroene knop ‘Direct aanmelden’ rechtsboven in dit scherm. U kunt dan direct digitaal aanmelden. 

2. U komt naar onze inschrijfdagen waar we samen met u de aanmelding doorlopen. Neemt u een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind mee? Dit hebben we nodig om de gegevens te controleren en in te voeren. Dit mag ook een kopie van het uittreksel Basisadministratie Personen (BRP) (voorheen GBA) of een kopie van de geboorteakte zijn.

Daarnaast is het handig om (scans van) relevante documenten en verklaringen (o.a. dyslexie of dyscalculie) mee te nemen.

Beperkte instroom 2020/2021

We zijn trots dat steeds meer ouders/verzorgers en leerlingen voor onze kleinschalige school kiezen.
Omdat wij de kwaliteit willen leveren die u van ons gewend bent, maar het ook allemaal in ons schoolgebouw moet passen, zijn wij helaas genoodzaakt de instroom in leerjaar 1 te beperken. We verwachten iedereen te kunnen plaatsen. Mochten wij echter in de situatie komen waarin wij meer dan 140 leerlingen moeten plaatsen, kan het zijn dat we voor een aantal kinderen, in overleg met u, een andere school gaan zoeken.

Om u vooraf te informeren, hieronder de plaatsingsprocedure voor schooljaar 2020-2021:

De einddatum voor inschrijving is bij meer dan 140 aanmeldingen 12 februari 2020 om 00.00 uur. We kijken niet naar de volgorde van inschrijven. Inschrijving betekent niet altijd plaatsing; we willen kinderen een eerlijk perspectief geven. Na aanmelding hebben wij zes weken de tijd om na te gaan of wij de nieuwe leerlingen de benodigde ondersteuning kunnen bieden. In sommige gevallen hebben wij meer informatie nodig om dit goed te beoordelen en kan deze periode met vier weken worden verlengd.

Uiterlijk 29 april 2020 is het voor iedereen duidelijk of de aanmelding wordt omgezet in plaatsing.

Voordat we overgaan tot loting hebben leerlingen die al een broer of zus op school hebben voorrang. Hebben we meer dan 140 plaatsingen, dan kan er loting plaatsvinden in een cohort. De leerlingen worden gecategoriseerd in niveaus. In het cohort waarin wij over het percentage gaan, zal een notaris een loting verrichten. De verdeling van de percentages is als volgt:

BB: 30%
KB: 30%
G(T)L: 40%

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

Na de aanmelding

U hebt uw kind aangemeld bij ons op school en hoe nu verder? Na de aanmelding volgt er een probeerdag vol met activiteiten. Hiervoor krijgt uw kind een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze probeerdag maken de nieuwe leerlingen kennis met de school en onze docenten. Na de verzamelde informatie gaat de toelatingscommissie bekijken of de leerling bij onze school past. Als leerlingen zijn aangenomen, ontvangen ze per brief een bevestiging. Bij een afwijzing volgt een toelichtend gesprek, dat later per brief wordt bevestigd. Tijdpad nieuwe aanmeldingen 2019 - 2020.

Kennismakingsochtend

Als leerlingen net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij al voor de zomervakantie een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismakingsochtend leren de kinderen hun nieuwe klasgenoten en mentor kennen.