Alles over aanmelden

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden? Dat kan op twee manieren. 

1. U klikt op de lichtgroene knop ‘Direct aanmelden’ rechtsboven in dit scherm. U kunt dan direct digitaal aanmelden. 

2. U komt naar onze inschrijfdagen waar we samen met u de aanmelding doorlopen. Neemt u een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind mee? Dit hebben we nodig om de gegevens te controleren en in te voeren. Dit mag ook een kopie van het uittreksel Basisadministratie Personen (BRP) (voorheen GBA) of een kopie van de geboorteakte zijn.

Daarnaast is het handig om (scans van) relevante documenten en verklaringen (o.a. dyslexie of dyscalculie) mee te nemen.

Goed nieuws!

Alle aanmeldingen van kinderen voor leerjaar 1 die tot 13 februari 2020 bij ons zijn binnengekomen, nemen we in behandeling. Dit betekent dus geen loting!

Wachtlijst

Kinderen die na 12 februari 2020 aangemeld zijn/worden, komen op een wachtlijst te staan. Uiterlijk vrijdag 17 april 2020 krijgen deze kinderen te horen of er plek voor hen is. De plaatsingsprocedure voor de kinderen die zijn aangemeld tot 13 februari is dan afgerond en weten we hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Als er nog plekken beschikbaar zijn, start de plaatsingsprocedure voor de tweede groep kinderen vanaf 17 april 2020.
Uiteraard doen we ontzettend ons best om ook de kinderen die op de wachtlijst staan zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Na de aanmelding

U hebt uw kind aangemeld bij ons op school en hoe nu verder? Na de aanmelding volgt er een probeerdag vol met activiteiten. Hiervoor krijgt uw kind een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze probeerdag maken de nieuwe leerlingen kennis met de school en onze docenten. Na de verzamelde informatie gaat de toelatingscommissie bekijken of de leerling bij onze school past. Als leerlingen zijn aangenomen, ontvangen ze per brief een bevestiging. Bij een afwijzing volgt een toelichtend gesprek, dat later per brief wordt bevestigd. Tijdpad nieuwe aanmeldingen 2019 - 2020.

Kennismakingsochtend

Als leerlingen net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij al voor de zomervakantie een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismakingsochtend leren de kinderen hun nieuwe klasgenoten en mentor kennen.