Alles over aanmelden

Aanmelden vóór 17 februari 2021 op Aeres VMBO Lelystad 

Heb je als ouder/verzorger of als leerling kennisgemaakt met onze school tijdens onze digitale informatieavonden of digitale open dag en wil je je aanmelden?
De aanmelding voor het eerste leerjaar dient te gebeuren voor 17 februari 2021 en aanmelding voor instroom in het tweede- of derde leerjaar dient te gebeuren voor 1 april 2021.
Aanmelden gaat bij ons digitaal via de knop ‘Aanmelden’ rechtsboven op deze pagina en kan vanaf 29 januari 2021.

Bij het digitaal aanmelden is het handig om een aantal gegevens bij de hand te hebben. Zorg dat jij je Burgerservicenummer (BSN) en de gegevens van de basisschool en/of vooropleiding hebt. Zo kun je gemakkelijk en snel je aanmelding invullen.
We raden je aan om een scan of foto van relevante documenten zoals verklaringen (dyslexie of dyscalculie) of diagnoses (psychologisch onderzoek) te maken. Deze documenten kun je namelijk bij de laatste stap van de aanmelding uploaden.
Direct na het voltooien van de aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat de aanmelding goed is ontvangen. Dit betekent nog niet dat je bent aangenomen. Na de bevestiging ontvang je ook meer informatie over de vervolgstappen.

Toelatingsbeleid voor leerjaar 2021-2022

Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen stoppen veel tijd in het uitzoeken van de school die bij hen past. Voor het schooljaar 2020-2021 kreeg Aeres VMBO Lelystad zoveel aanmeldingen, dat er bijna geloot moest worden. Komend schooljaar kan de school niet garanderen dat er voor iedere aangemelde leerling een plaats beschikbaar is. We kunnen maximaal 140 eerstejaars leerlingen aannemen.

Toelatingsbeleid eerste leerjaar Aeres VMBO Lelystad (mits van toepassing bij aanmeldingen boven de 140 leerlingen.)
Uiteraard hopen we dat iedereen die zich heeft aangemeld ook aangenomen kan worden, maar omdat wij niet verder kunnen groeien als school zijn we gebonden aan een maximaal aantal leerling dat we kunnen aannemen in het eerste leerjaar. We vinden het bijzonder vervelend dat we niet in alle gevallen een plaats kunnen garanderen, maar wat wij wel kunnen doen is inzichtelijk maken hoe ons toelatingsbeleid werkt, welke keuzes wij gemaakt hebben en waarom.

Aeres VMBO Lelystad kent een toegenomen belangstelling binnen de stad. We zijn hierdoor al enige jaren een groeiende school en hebben enkele jaren geleden ook een flinke uitbreiding van onze school gerealiseerd. De school wil echter onze zorgvuldig opgebouwde reputatie graag handhaven. Daarvoor is het noodzakelijk dat het gebouw niet overbezet is. In een te vol gebouw is de kwaliteit van het onderwijs en de persoonlijke begeleiding niet te garanderen. Daarnaast tast een te vol schoolgebouw ook ons warme en veilige schoolklimaat aan.

Bij aanname gelden de volgende criteria:
Leerlingen worden geplaatst op basis van de volgende twee criteria:
• De leerling moet een VMBO advies hebben van de basisschool.
• Vervolgens worden de leerlingen per leerweg (BL, KL, GL/TL) geplaatst. Indien dit per leerweg teveel leerlingen oplevert, dan wordt er per leerweg onder deze groep geloot door een onafhankelijk notaris. In totaal nemen wij maximaal 140 leerlingen in het 1e leerjaar aan. 42 leerlingen op BL niveau , 42 leerlingen op KL niveau en 56 leerlingen op GL/TL niveau.

Na de inschrijving

Je hebt je aangemeld bij ons op school en hoe nu verder?
Na de aanmelding gaat de toelatingscommissie de aanmelding bekijken. Hiervoor heeft de commissie gegevens van de basisschool nodig, die via een digitaal systeem door de basisschool naar het VO gestuurd wordt. Hier hoeft u als ouders niets voor te doen, dit regelt de basisschool. Zodra dit onderwijskundig rapport binnen is bij het VO, zal de school binnen 6 weken duidelijkheid geven of de leerling kan worden geplaatst of niet. Na deze periode van 6 weken ontvangt je (in week 16) een toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrief. Heb je een verlengingsbrief ontvangen, dan gaat de toelatingscommissie de aanmelding nog een keer bestuderen. Hier staat vier weken voor. Alle communicatie met betrekking tot de aanmelding verloopt schriftelijk.

Kennismakingsochtend 

Als je net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij een meeloopdag op donderdag 18 maart 2021 en voor de zomervakantie een kennismakingsochtend op woensdag 23 juni 2021. Tijdens de kennismakingsochtend leer jij je nieuwe klasgenoten kennen en wie je mentor is. Na de zomervakantie ga je dan echt van start als nieuwe leerling van Aeres VMBO Lelystad.

Instromen

Het komt vaak voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert over het algemeen geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Aeres VMBO Lelystad vraagt hiertoe informatie op bij de laatste school van de betreffende leerling. Toelating tot de hogere klassen geschiedt in alle gevallen na een gesprek op school en beschikbare ruimte om in te stromen. We houden rekening met maximum aantal leerlingen in de klas .
BL klassen maximaal 18
KL klassen maximaal 25
GL/TL klassen maximaal 28