Alles over aanmelden

Aanmelden 

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 is  mogelijk via de groene knop 'Aanmelden' op de homepagina. 

Na de inschrijving

Je hebt je aangemeld bij ons op school en hoe nu verder?
Na het aanmelden gaat de toelatingscommissie de aanmelding bekijken. Hiervoor heeft de commissie gegevens van de basisschool nodig. De commissie krijgt deze gegevens van de basisschool, je hoeft hier zelf niets voor te doen. Zodra dit onderwijskundig rapport binnen is, krijg je binnen zes weken duidelijkheid of je wordt geplaatst of niet. Je ontvangt daarover eind april een toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrief. Heb je een verlengingsbrief ontvangen, dan gaat de toelatingscommissie de aanmelding nog een keer bestuderen. Hier staat vier weken voor. Alle communicatie over de aanmelding verloopt schriftelijk.

 

Let op: bij meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plekken, zal er een loting plaatsvinden.


Instromen

Het komt vaak voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert over het algemeen geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Aeres VMBO Lelystad vraagt hiertoe informatie op bij de laatste school van de betreffende leerling. Toelating tot de hogere klassen geschiedt in alle gevallen na een gesprek op school en beschikbare ruimte om in te stromen. We houden rekening met maximum aantal leerlingen in de klas:
bb-klassen maximaal 18
kb-klassen maximaal 25
gl-klassen maximaal 28

Blended learning/Laptop

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met het invoeren van blended learning in de eerste klassen. Dit betekent dat alle leerlingen die in schooljaar 2021-2022 op onze school starten, in het bezit moeten zijn van een laptop. Het is voor je ouders mogelijk om via de Rent Company een abonnement af te sluiten voor het gebruiken van een laptop tijdens het schooljaar. Via het bestand ‘FAQ’ en ‘The Rent company Windows open dag’ kunnen je ouders meer informatie vinden over de werkwijze van de Rent Company. We werken volgend jaar met de Dell-latitude 3190 2-in-1 HD touch.