Veel gestelde vragen

Hoe geef ik een ziekmelding of afwezigheid (absentie) door?

Als een leerling de lessen niet bij kan wonen door ziekte of om andere redenen dan horen ouders/verzorgers dit direct, op de eerste dag van afwezigheid, te laten weten aan de school. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via de mail: Stuur een mail naar absentie.vmbo.lelystad@aeres.nl onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind en in welke klas hij/zij zit.
  • Telefonisch: U kunt absentie ook telefonisch doorgeven door tussen 08.15 en 09.30 uur te bellen met onze absentiecoördinator, mevrouw Pool, via telefoonnummer 088 020 53 00.

Wanneer uw kind afwezig was en weer naar school gaat, levert hij of zij op de eerste dag een absentiebriefje met uw handtekening in bij mevrouw Pool. Deze absentiebriefjes zijn bij haar af te halen of te downloaden op deze site onder het kopje 'Mijn Aeres' via de oranje knop.

Veel gestelde vragen