In leerjaar 3 en 4 geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staat schematisch de lesstof per vak, de wijze van becijferen en de overgangsregeling vermeld. In het PTA is ook het examenreglement opgenomen. In dit reglement staat precies wat je rechten maar ook wat je plichten zijn. Het PTA wordt op de algemene ouderavonden in leerjaar drie en vier overhandigd, nadat leerlingen daarvoor hebben getekend.

PTA leerjaar 3

 3BL 2017-2018
 3KL 2017-2018
 3GL 2017-2018
 Toelichting examenreglement vmbo 2016-2017 en 2017-2018

PTA leerjaar 4

 4BL 2017-2018
 4KL 2017-2018
 4GL 2017-2018
 Toelichting examenreglement vmbo 2016-2017 en 2017-2018