In leerjaar 3 en 4 geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staat schematisch de lesstof per vak, de wijze van becijferen en de overgangsregeling vermeld. In het PTA is ook het examenreglement opgenomen. In dit reglement staat precies wat je rechten maar ook wat je plichten zijn. Het PTA wordt op de algemene ouderavonden in leerjaar drie en vier overhandigd, nadat leerlingen daarvoor hebben getekend.

 

Examenreglement schooljaar 2023-2024