De OAR

De Ouderadviesraad (OAR) is een belangrijk adviesorgaan voor de school. Regelmatig vinden er veranderingen in het onderwijs plaats. Dan is advies en meedenken door ouders van belang.

Onze OAR bestaat uit ouders die actief meedenken over de ontwikkelingen binnen onze school. Concreet komt dit neer op vijf of zes vergaderingen per jaar. Het streven is om uit ieder leerjaar één of meerdere ouders/verzorgers in de OAR te hebben, zodat er vanuit ieder leerjaar input komt.

Op zoek

De OAR bestaat momenteel uit negen ouders en is op zoek naar meer ouders/verzorgers die hun stem willen laten horen. De OAR is ook nog op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen met de dierenverzorging. Dit houdt in dat je af en toe in het weekend (ongeveer eens per zeven weken) de dieren voorziet van water en voer.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de OAR, Kees Luza, via oar.vmbo.lelystad@aeres.nl.

Vrijwillige bijdrage

Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we u jaarlijks om een vrijwillige financiële bijdrage. De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen. Ook de bedragen staan hierin vermeld. Jaarlijks kunt u aangeven voor welke schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten u een bijdrage levert. Het gaat hierbij om extra diensten, zoals excursies.