De OAR

De Ouderadviesraad (OAR) is een belangrijk adviesorgaan voor de school. Regelmatig vinden er veranderingen in het onderwijs plaats. Dan is advies en meedenken door ouders van belang.

Onze OAR bestaat uit ouders die actief meedenken over de ontwikkelingen binnen onze school. Concreet komt dit neer op vijf of zes vergaderingen per jaar. Het streven is om uit ieder leerjaar één of meerdere ouders/verzorgers in de OAR te hebben, zodat er vanuit ieder leerjaar input komt.

Op zoek

De OAR bestaat momenteel uit negen ouders en is op zoek naar meer ouders/verzorgers die hun stem willen laten horen. De OAR is ook nog op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen met de dierenverzorging. Dit houdt in dat je af en toe in het weekend (ongeveer eens per zeven weken) de dieren voorziet van water en voer.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de OAR, Kees Luza, via oar.vmbo.lelystad@aeres.nl.

Vrijwillige bijdrage

Scholen krijgen van de overheid geld om aan leerlingen schoolboeken en onderwijs te verstrekken. Naast deze zaken bieden we als school ook extra activiteiten en vieringen aan, zoals excursies, kampen en de kerstviering. Voor deze extra activiteiten ontvangen we als school geen vergoeding van het rijk, maar we vinden wel dat deze activiteiten in belangrijke mate bijdragen aan een gevarieerd schoolprogramma. Om deze extra activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen we aan u een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Uw kind mag hoe dan ook deelnemen aan de activiteiten en vieringen.

De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. Bij het vaststellen van de bijdrage is ons uitgangspunt dat als iedereen bijdraagt, we dit bedrag zo laag mogelijk kunnen houden, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en omvang van de activiteiten. De ouderraad van de school heeft instemming verleend aan de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.