De Ouder Advies Raad (OAR) is een belangrijk adviesorgaan voor de school. Regelmatig vinden er veranderingen in het onderwijs plaats. Dan is advies en meedenken door ouders heel belangrijk.

Doel OAR

De Ouder Advies Raad is actief en komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Doel van de OAR is bijvoorbeeld het schoolmanagement gevraagd en ongevraagd adviseren over actuele onderwerpen m.b.t. onderwijs en school. De adviesvragen en onderwerpen kunnen zowel door ouders als door het management worden aangedragen. Input van ouders, onderwerpen, vragen, zijn daarom altijd welkom. U kunt de OAR benaderen via oar.groenhorst.lelystad@outlook.com.

OAR op Facebook

Om ouders digitaal te verbinden is er een besloten Facebook-pagina opgezet. Ouders kunnen elkaar daar vinden, leren kennen en over diverse onderwerpen met elkaar in gesprek.

Centrale Ouder Advies Raad

Op alle Aeres VMBO vestigingen zijn er ouders die meedenken. In de Centrale Ouderraad nemen ouders zitting die bereid zijn om mee te denken op het overkoepelende niveau. Voor Aeres VMBO Lelystad heeft mevrouw B. Egberink zitting in de Centrale Ouderraad. 

Vrijwillige bijdrage

Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we u jaarlijks om een vrijwillige financiële bijdrage. De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen. Ook de bedragen staan hierin vermeld. Jaarlijks kunt u aangeven voor welke schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten u een bijdrage levert. Het gaat hierbij om extra diensten, zoals excursies.