Leerlingen weten vaak het beste hoe het er op school aan toe gaat. Daarom zien we graag dat onze leerlingen actief meedenken over de ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op onze school. Dit doen ze in de leerlingenraad.