Regelingen en statuten

Op onze scholen gelden een aantal regelingen en statuten.

Over het onderwijs

Protocollen en meldcodes

Klacht, bezwaar of beroep Aeres VMBO

Het kan gebeuren dat je ouders het niet eens zijn met hoe jij of je ouders door school zijn behandeld. Je ouders kunnen dan een klacht melden. Het kan ook zijn dat de school een besluit neemt waar je ouders het niet mee eens zijn. Dan kunnen ze dat laten weten door een ‘bezwaar’ of een ‘beroep’ op te sturen. Voor al deze situaties geldt dat je ouders contact kunnen opnemen met het loket rechtsbescherming vmbo. Het loket zorgt ervoor dat de klacht, bezwaar of beroep op de juiste wijze wordt behandeld.

Hieronder vertellen we je ouders hier meer over.

Wanneer klacht indienen?

Een klacht gaat over hoe u of uw kind zijn behandeld door iemand die betrokken is bij de school. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het handelen van een medewerker, communicatie door de school, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen is het eerste aanspreekpunt voor deze klachten de mentor, teamleider of directeur van de school. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij het loket rechtsbescherming. Lees dan hieronder verder bij ‘Indienen met Formulier loket rechtsbescherming’.

Wanneer bezwaar of beroep indienen?

Het kan voorkomen dat er besluiten zijn genomen, waar u het niet mee eens bent. Denk aan besluiten die te maken hebben met toelating, examinering of schorsing. Ook hier is het eerste aanspreekpunt de mentor, teamleider of directeur van de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u bezwaar of beroep indienen tegen een genomen besluit. Lees dan hieronder verder. 

Indienen van klacht, bezwaar of beroep

Voor het indienen van een klacht een bezwaar of beroep maakt u gebruik van het Formulier loket rechtsbescherming. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. U kunt het ingevulde formulier mailen naar rechtsbescherming.vmbo@aeres.nl.
 
De klachtenfunctionaris neemt na het ontvangen van het formulier zo snel mogelijk contact met u op en informeert u over de vervolgstappen.

Wilt u meer informatie over onze regelingen voor een klacht, bezwaar of beroep? Bekijk dan de regelingen hieronder.

 • Klachtenregeling voor veilig schoolklimaat
  Klachten van persoonlijke aard vallen onder deze regeling. Het gaat dan om klachten over o.a. seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
 • Reglement bezwaar leerlingzaken
  Het kan voorkomen dat er besluiten zijn genomen waar u het niet mee eens bent. Deze kunt u altijd bespreken met de mentor, teamleider of directeur van de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u bezwaar maken bij de Bezwarencommissie leerlingzaken vmbo. In dit reglement staat beschreven op welke wijze u dit kunt doen.  

Veiligheid

 • Kaders sociaal veiligheidsbeleid
  In dit document zijn de kaders van het veiligheidsbeleid van Aeres VMBO beschreven. Onze scholen voeren binnen deze kaders het veiligheidsbeleid op de eigen school.
 • Verzekeringen
  In dit document wordt uitleg gegeven over welke verzekeringen belangrijk zijn, welke verzekeringen door de school zijn afgesloten en welke dekking er geboden wordt.