Regelingen en statuten

Op onze scholen gelden een aantal regelingen en statuten.

Over het onderwijs

Examenreglementen

Protocollen en meldcodes

Klachtenregelingen

 • Formulier loket rechtsbescherming
  Om een klacht, bezwaar of beroep in te dienen vragen wij u gebruik te maken van dit formulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar rechtsbescherming.vmbo@aeres.nl.
 • Klachtenregeling voor veilig schoolklimaat
  Klachten van persoonlijke aard vallen onder deze regeling. Het gaat dan om klachten over o.a. seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
 • Reglement bezwaar leerlingzaken
  Het kan voorkomen dat er besluiten zijn genomen waar u het niet mee eens bent. Deze kunt u altijd bespreken met de mentor, teamleider of directeur van de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u bezwaar maken bij de Bezwarencommissie leerlingzaken vmbo. In dit reglement staat beschreven op welke wijze u dit kunt doen.  

Veiligheid

 • Kaders sociaal veiligheidsbeleid
  In dit document zijn de kaders van het veiligheidsbeleid van Aeres VMBO beschreven. Onze scholen voeren binnen deze kaders het veiligheidsbeleid op de eigen school.
 • Verzekeringen
  In dit document wordt uitleg gegeven over welke verzekeringen belangrijk zijn, welke verzekeringen door de school zijn afgesloten en welke dekking er geboden wordt.