Ondersteuningsprofielen

In het schoolondersteuningsprofiel lees je welke ondersteuning we bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Docenten, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Alle Aeres VMBO locaties hebben een schoolondersteuningsprofiel, vraag ernaar bij de locatie van jouw keuze.