Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een zeer praktijkgerichte opleiding voor leerlingen die baat hebben bij een individuele aanpak en moeite hebben met leren. Het onderwijs richt zich op wonen, werken, burgerschap en vrije tijd.

Leerlingen die de basisschool verlaten met een forse leerachterstand, stromen meestal door naar het praktijkonderwijs. Hier leren ze om zo zelfstandig mogelijk te worden in hun werk en persoonlijke leven. Aeres heeft één school voor praktijkonderwijs: Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord.

Aanmelding en toelating

Leerlingen die voor praktijkonderwijs in aanmerking komen, hebben:

  • Een leerachterstand op minstens twee van vier terreinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, spellen en technisch lezen
  • Een leerachterstand van tenminste 3 jaar
  • Een IQ tussen de 60 en 75

Op de pagina plaatsing en toelating op de pagina van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord leest u uitgebreide informatie over de procedure.