Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we u als ouders jaarlijks om een vrijwillige financiële bijdrage. De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen. In ons reglement voor de vrijwillige ouderbijdrage leest u de regels met betrekking tot deze bijdrage.