Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we u als ouders jaarlijks om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is op vrijwillige basis. Uw kind mag sowieso meedoen met alle activiteiten die de school organiseert. De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen. In ons reglement over de vrijwillige ouderbijdrage leest u de regels die gelden voor deze bijdrage.