Voor ouders

Alle scholen van Aeres VMBO bieden een veilige omgeving, waarin leerlingen zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. Natuurlijk bieden we goed onderwijs, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en omgeving.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan de leerling als persoon. Persoonlijke begeleiding en wederzijds respect vinden we heel belangrijk. Het is ons doel om te zorgen dat leerlingen alle kennis en vaardigheden opdoen, die nodig zijn om een diploma te halen.

Leerlingen moeten zelfstandig kunnen functioneren in een samenleving die steeds verandert. Daarom leren ze hun talenten en hun omgeving kennen, invloed te nemen en verantwoordelijk te zijn.