Emmeloord Praktijkonderwijs

Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord is een praktijkgerichte opleiding voor leerlingen die een persoonlijke aanpak nodig hebben. Ons onderwijs richt zich op wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Het doel is om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij.

Ik doe graag dingen met mijn handen. Daar past deze school goed bij. Je krijg allerlei praktijkvakken. Hout, techniek, zorg, koken en groen. 

Arjan, sinds twee jaar op school