Leert uw kind beter door praktijkervaring dan alleen theorie? Dan is het praktijkonderwijs misschien een passende plek voor uw kind.

Leerlingen die bij ons voor praktijkonderwijs in aanmerking komen, hebben;

• Een IQ tussen 55 en 80;
• Een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
Inzichtelijk rekenen; Begrijpend lezen; Technisch lezen; Spellen.  

De toelatingsprocedure voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs gaat als volgt:

Stap 1: De basisschool

De basisschool geeft een advies voor het vervolgonderwijs en bespreekt dit met de ouders en leerling. 

Stap 2: De ouders

Indien gewenst kunnen ouders een kennismakingsafpraak maken bij Aeres Praktijkonderwijs.

Stap 3: De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

De basisschool geeft aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) de gegevens door van de leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs. De PCL toetst of de gegevens correct en op de juiste manier verzameld zijn, waarna het rapport wordt besproken. Hieruit volgt een beoordeling over het advies dat de basisschool heeft gegeven. Mocht het advies niet overeenkomen met de beoordeling van de PCL, dan volgt een gesprek met ouders, basisschool en een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband.

Stap 4: Aanmelding

Ouders en basisschool vullen het aanmeldingsformulier in. De basisschool vult een onderwijskundig rapport in. Het rapport en het aanmeldingsformulier worden met de ouders besproken en door ouders ondertekend. De basisschool stuurt het onderwijskundig rapport, het aanmeldingsformulier en andere relevante documenten naar het Aeres Praktijkonderwijs.

Stap 5: Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Aeres Praktijkonderwijs verzamelt alle gegevens en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs aan bij het samenwerkingsverband. Aeres Praktijkonderwijs bespreekt de aanvraag met de ouders, waarna de ouders middels een handtekening akkoord geven voor de aanvraag. 

Stap 6: Het samenwerkingsverband

De aanvraag wordt getoetst door een onafhankelijke toetsingscommissie van het samenwerkingsverband. Het besluit wijkt vrijwel nooit af van het advies van de PCL.

Stap 7: Plaatsing

Vooruitlopend op de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring wordt de leerling geplaatst op het Aeres Praktijkonderwijs. Na ontvangst van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt de plaatsing definitief. De ouders krijgen een afschrift van de beslissing van het samenwerkingsverband toegestuurd.

Documenten voor aanmelding

Voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring heeft het Aeres Praktijkonderwijs minimaal de volgende documenten nodig;

• Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier
• Een volledig ingevuld en ondertekend Onderwijskundig Rapport
• NIO/WISC of andere IQ test, niet ouder dan 1 jaar

Eventueel aanvullende documenten:
• Sociale-emotionele diagnostiek
• Dyslexie verklaring
• De gegevens van een vroege toets

De toelatingsprocedure voor leerlingen die al op het (speciaal) voorgezet onderwijs zitten wijkt iets af. Neem hiervoor contact op met Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord.