Dinsdagavond serviceloket

Ons serviceloket is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over de school, begeleiding, nascholing, enzovoort. Niet alleen leerlingen en ouders, maar ook oud-leerlingen en werkgevers zijn van harte welkom. Het serviceloket is open eens per 6 weken geopend. Neem contact met ons voor de openingstijden van het serviceloket.

Zorgcoördinator

We besteden de nodige aandacht aan zorg voor leerlingen. Als er persoonlijke problemen zijn, of in de thuissituatie, kan een leerling bij de zorgcoördinator terecht. Ook ouders of leerkrachten kunnen advies vragen. Mevrouw G. Zwemer, g.zwemer@aeres.nl .

Ons Zorg Advies Team

De zorgcoördinator zit in ons Zorg Advies Team (ZAT), dat hulp en advies kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. In het team zitten de zorgcoördinator, de teamleider, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts (GGD), iemand van de politie en de directeur van het samenwerkingsverband van het VO. Het ZAT kan als dat nodig is, zorgen voor hulp van buitenaf. Dat kan pas als je daarvoor in aanmerking komt en na overleg met je ouders of verzorgers, het schoolteam en de mensen van instanties die jou misschien al begeleiden. Zo is de logopedist meerdere uren per week op school en zoeken we, als dat nodig is, in overleg met de zorgcoördinator extra hulp.

Samenwerking met Stichting Aandacht+

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Om dat doel te bereiken, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Emmeloord is aangesloten bij Stichting Aandacht+.

Lees hier alles over het samenwerkingsverband met Aandacht+.