Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Dat betekent dat niet wordt opgeleid voor een standaard schooldiploma, maar een maatwerkpakket binnen de mogelijkheden van de leerling. Vanuit het praktijkonderwijs gaan de meeste leerlingen direct het bedrijfsleven in, met of zonder ondersteuning van een Wajong-uitkering. Soms stromen leerlingen door naar beschut werk of de dagbesteding. Voor een beperkt aantal leerlingen is het mogelijk een Entree-diploma (mbo-niveau 1) van een AOC of ROC te halen, de leerling blijft dan ingeschreven bij Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord.

Na de opleiding

Tijdens of na de opleiding kunnen onze leerlingen verschillende kanten op.

Blijvende extra begeleiding

Aeres werkt nauw samen met organisaties als UWV, de gemeente en MEE. In meerdere vergaderingen per jaar bespreken we de situatie per leerling. Welke ondersteunende maatregelen zijn nodig om hem of haar meer kans te bieden op de arbeidsmarkt.