Het Entreeprogramma is er voor leerlingen die theoretisch veel aankunnen en tijdens hun stage laten zien dat ze een goede, gemotiveerde werkhouding hebben. Leerlingen komen alleen in aanmerking voor het programma als ze minimaal 16 jaar zijn en bij de start het niveau van 1F voor de AVO-vakken hebben. Het eerst jaar volgen leerlingen het beroepsgerichte programma op de school Praktijkonderwijs, het tweede jaar vindt plaats bij een AOC of ROC. (Aeres MBO Emmeloord of ROC Friese Poort)

Leerlingen van 16 jaar volgen het beroepsgerichte programma van het praktijkonderwijs. Ze lopen twee dagen stage, volgen 2,5 dag theorie en een dagdeel het praktijkvak naar keuze op school. Deze groep werkt toe naar het Entreediploma van het mbo (niveau 1), zowel voor ROC als AOC. Voor de definitieve overstap naar het ROC/AOC leggen leerlingen eerst een Proeve van Bekwaamheid af.