Leerlingen hebben recht op kwalitatief goede opleidingen op het juiste niveau. Aeres heeft een aantal instrumenten om de kwaliteit van het praktijkonderwijs te monitoren. Hierbij worden leerlingen en deelnemers, medewerkers, bedrijven en andere partijen betrokken. Aeres bewaakt de kwaliteit van het praktijkonderwijs door onder meer het regelmatig laten uitvoeren van audits en onderzoeken. Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend en is gevat in een cyclisch proces van ‘Plan, Do, Check , Act’ en continu verbeteren en leren van elkaar.

Scholen Op de kaart

Voor een compleet overzicht van alle praktijkscholen verwijzen we graag naar de website Scholen Op de Kaart.