Goed contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. Daarom organiseren we regelmatig ouderavonden en kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Presentatie informatieavond 15 november

 

Contacten tussen ouders/verzorgers en school

Contact met de school en de groepsleerkracht is altijd mogelijk. Als u ons wilt spreken over administratieve zaken, dan kunt u ons tussen 08.30 en 14.30 uur bellen.

EnquĂȘtes

We vragen u regelmatig om een enquête (DUO) in te vullen, zodat wij weten hoe u tegen de school aankijkt. Hierbij vullen leerlingen, ouders en stagebedrijven een vragenlijst in. De uitslag van deze en andere enquêtes gebruiken wij om de kwaliteitszorg te verbeteren.

Digitale nieuwsbrief

We brengen regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Als u twijfelt of het goede mailadres bekend is bij de school, dan kunt u een mail sturen naar mevrouw Nijboer, v.nijboer@aeres.nl. Wij voegen uw adres dan toe aan de verzendlijst.

Overlegstructuur met ouders/verzorgers

De mentor is uw eerste aanspreekpunt. In de loop van het schooljaar nodigen we u verschillende keren uit om op school te komen praten. We organiseren ouderavonden en driehoeksgesprekken. De ouderavonden gaan over algemene onderwerpen, werkwijze en organisatie van activiteiten. De driehoeksgesprekken zijn bedoeld om samen met ouders, leerling en school de stand van zaken, ontwikkelingsplannen en portfolio te bespreken. We verwachten dat u bij deze gesprekken aanwezig bent. Als u dat prijs op stelt, bezoekt de mentor in de onderbouw elke leerling één keer per jaar thuis.