Met praktijkonderwijs bereiden we leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

Praktijkleren

Het praktijkonderwijs is grotendeels gebaseerd op praktijkleren. Leren in de praktijk kan ook op basis van een arbeidsovereenkomst tussen de leerling en het bedrijf waar hij werkt. Dat heet een duaal traject: leren en betaald werken. Wat de leerling op school leert, ondersteunt het werken in de arbeidssituatie. De school biedt leerling en werkgever begeleiding op de werkplek. Belangrijk is dat leerling, school en bedrijf een leerwerkovereenkomst afsluiten én dat de leerling als werknemer met het bedrijf een arbeidsovereenkomst afsluit. Het gaat dus verder dan een stage. De leerling is een echte werknemer met alle rechten en plichten die daarbij horen. Het is de bedoeling dat de leerling na dit traject bij dat bedrijf kan blijven werken. De werkgever investeert in hem, omdat hij hem graag als werknemer wil behouden.

Leren om medewerker te zijn

De leerling leert tijdens een duaal traject wat het betekent om ergens te werken. De school is de achterwacht, die kan helpen bij het leren werknemer te zijn. Wij brengen leerlingen aanvullende kennis, vaardigheden en een goede werkhouding bij. Zo dragen we bij aan een succesvolle route naar een baan.

Waarom leren en werken?

Het werken met duale trajecten heeft een aantal voordelen:

  • Minder vrijblijvend dan stage, meer rechten en plichten.
  • De leerling verdient salaris en leert wat daar allemaal bij komt kijken. Dit kan het zelfvertrouwen vergroten.
  • De overgang van leren naar werken is meer geleidelijk, omdat er nog begeleiding is vanuit school.
  • De werkgever investeert in de leerling/werknemer.
  • Het vergroot de kansen op een vaste arbeidsovereenkomst.