Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord biedt 13 mogelijkheden:

Vanaf het moment dat je bij ons op school komt maak je kennis met de praktijk. In de onderbouw volg je daarom alle praktijkvakken. Zo ontdek je zelf wat er wel en niet bij je past en wat je in de toekomst zou willen doen. In de middenbouw kies je dan drie profielvakken. In de bovenbouw volg je nog 1 profielvak en loop je stage in die branche. 

De certificatengids bevat informatie van de verschillende profielvakken. Per profielvak staat beschreven wat er geleerd wordt en welke certificaten of diploma's er te behalen zijn. 

Basisvaardigheden autotechniek en poetser

De methode Basisvaardigheden Autotechniek/ autopoetser behandelt alle basisvaardigheden die te maken hebben met autotechniek en het schoonmaken van een auto. Door de vele ondersteunende afbeeldingen is de lesmethode uitermate geschikt voor leerlingen/cursisten die moeite hebben met lezen en/of leren. De lessen Basisvaardigheden Autotechniek en poetser wordt afgesloten met een examen.

Basisvaardigheden metaalbewerking

Een leerling in het bezit van een diploma Basisvaardigheden Metaalbewerking kan in een bedrijf aan de slag als metaalbewerker, monteur, lasser of slijper. Leerlingen kunnen de lesmethode Basisvaardigheden Metaalbewerking afsluiten met een examen en een (erkend) certificaat bij KPC Groep.

Basisvaardigheden schilderen

Leerlingen die kiezen voor de basisvaardigheden schilderen krijgen les in alles waarmee ze te maken krijgen als schilder. Het opbouw van een steiger, afstomen van behang en het verven van een vlakke wand, het komt allemaal aan bod. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor basistechnieken schilderen: gronden, voorlakken en aflakken. Het repareren van een vlakke wand, het meten en snijden van een ruit en het aanbrengen van behang en glasvlies.

Heftruckcertificaat

Tijdens deze twee dagen durende opleiding word je opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.
Als je deel wilt nemen aan de cursus moet je:

  • 16 jaar of ouder zijn
  • willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
  • veiligheid belangrijk vinden - het heftruckcertificaat nodig hebben voor de stage of uitstroom

Na het behalen van het examen krijg je een erkend certificaat en een pasje.

Houtbewerken

In de houtbewerkingsruimte op school komen leerlingen in aanraking met alle onderdelen van houtbewerking. Leerlingen krijgen les over gereedschap, machines, meten, lezen van tekeningen, technisch tekenen en houtverbindingen. De theorielessen worden afgewisseld met praktijk. Tijdens de praktijk worden er stap voor stap een aantal vaste oefeningen gedaan om deverschillende houtverbindingen onder de knie te krijgen. Aan de hand van technische tekeningen worden maakt de leerlingen werkstukken van hout.

Lasdiploma's en praktijkcertificaten lassen

Om een lasdiploma te behalen moet er ook examen gedaan worden voor de theorie. De theorie wordt gegeven uit het basis en specialisatie boek van het NIL. De praktijkexamens worden door de docent afgenomen en beoordeeld door een examinator van het NIL. Het theorie examen wordt afgenomen door een examinator van het NIL. Wanneer de praktijk en de theorie met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt de leerling een lasdiploma. Als er geen theorie-examen is gedaan ontvangt de leerling een praktijkcertificaat.

Praktijktraining Basiskennis banden en wielen

Tijdens deze opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:

  • constructie van banden en wielen
  • aanduidingen op banden en wielen
  • stalen en lichtmetalen velgen
  • montage en demontage van banden en wielen
  • balanceren en uitlijnen
  • bandeninspectie en bandenslijtage

Na het behalen van het examen krijgen de leerlingen een branchegericht certificaat (VAKO

VCA: veiligheid, gezondheid en milieuchecklist aannemers

Met het VCA certificaat wordt de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan het werk te gaan. Deze cursus wordt gegeven op drie avonden. Deelname is vanaf 16 jaar.

Veilig op stage

Deze cursus wordt aangeboden aan alle leerlingen van de middenbouw. De leerlingen worden met deze cursus zo goed mogelijk voorbereid om zo veilig mogelijk te werken op de stageplek. Allerlei veiligheidsaspecten zoals de Arbowet, persoonlijke beschermingsmiddelen, tillen, omgaan met machines etc. komen aan de orde. De opleiding wordt afgesloten met een examen waarvoor een certificaat behaald kan worden.

Werken in de bediening

In deze opleiding worden alle vaardigheden en vaktechnieken geleerd die bij de werkzaamheden van een bedieningsassistent horen. De tafel voor de gasten gereed maken, opdekken, gasten verwelkomen, bestellingen opnemen en serveren, afscheid nemen van de gasten en de tafel weer afruimen. De leerling oefent met het poleren van glazen en bestek, het indekken van een couvert, het maken van een planning en het hanteren van verschillende draagmethodes.

Horeca Keukenassistent (KAS)

Onze leerlingen kunnen zich professionaliseren tijdens de horeca/kooklessen. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde: het aanleren van verschillende snijtechnieken en algemene kennis met betrekking tot hygiëne en ergonomie. De docent Horeca bepaalt wanneer de leerling mag deelnemen aan het examen. Gelet wordt op horeca-kwaliteiten en motivatie van de leerling. De leerling ontvangt na goed resultaat een certificaat. Het examen is gelegitimeerd door
SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) opleidingsinstituut van en voor de horecabranche.

Werken in de schoonmaak traditioneel - microvezel

De traditionele werkwijze is werken met een emmer met water en reinigingsmiddel. De jongeren leren ook schoonmaken met microvezelmaterialen. Eén ochtend in de week oefent de leerling bij een externe leerwerkplek (de échte praktijk) de vaardigheden die voor dit examen nodig zijn. Daarnaast wordt op school de beroepsvaardigheden en de specifieke kennis (theorie) geoefend. De beroepsvaardigheden hebben te maken met de 4 verschillende schoonmaak onderdelen. Ook theoretische kennis is bij werken in de schoonmaak van belang: schoonmaakregels en -methoden, werkvolgordes, ergonomie, gereedschappen en materialen, doseren en vuilsoorten.

Werken in het Groen

Leerlingen die kiezen voor werken in het Groen krijgen veel les in de omgeving van de school. Onderhoud van materiaal, veilig werken met machines en transporteren van producten en/of materialen komt aan bod tijdens de praktijklessen. Bij grote aanleg projecten in het groen én onderhoud van gebouwen en terreinen zijn leerlingen als assistent werkzaam.  Wanneer de leerlingen de werkprocessen voldoende beheersen en genoeg kennis op hebben gedaan, worden er eerst proefexamens gedaan. De eigen leerkracht neemt deze af. Als de proefexamens goed gaan, mogen de leerlingen examen gaan doen. Er komt dan een examinator die het examen op school afneemt. Tijdens de cursus is er ook de mogelijkheid om het certificaat voor de bosmaaier te behalen.

Winkelpraktijk

Voor het vak winkelpraktijk kunnen de leerlingen in de bovenbouw een branchecertificaat halen. Met behulp van de mappen: ‘Aan ’t werk in de winkel’ en ‘Wat doe je in de winkel’ van KIEM werken we in gedurende 1 of 2 jaar toe naar het examen. Om examen te kunnen doen is het belangrijk om stage te lopen in een winkel. De stagebegeleider, leerling en een docent van school bespreekt op het stageadres twee keer per jaar welke punten goed gaan en waar nog verbeterpunten zijn. Als er aan de voorwaarden is voldaan volgt het examen. Daarbij wordt er een eindmeting gedaan door de docent en stagebegeleider. Als er genoeg punten zijn gescoord heeft de leerling het examen behaald. Het certificaat wordt erkend door de brancheorganisatie kch.