Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord biedt 9 mogelijkheden:

  • Basisvaardigheden autotechniek en schoonmaak
  • Basisvaardigheden metaalbewerking
  • Basisvaardigheden Schilderen
  • Lasdiploma’s en praktijkcertificaten lassen
  • Werken in de keuken - SVA 1
  • Werken in de schoonmaak tradtioneel – SVA
  • Werken in het Groen – SVA
  • Winkelpraktijk
  • Houtbewerken

  Basisvaardigheden autotechniek en schoonmaak

  De lessen ter voorbereiding op het examen gaan in op de techniek van de auto, de wielen, banden, verlichting en het controleren van alle vloeistoffen. De leerlingen leren omgaan met verschillende soorten gereedschap die ze in de praktijk ook tegen gaan komen. Een ander onderdeel van de lessen is het schoonmaken van de auto: het onderhouden van het interieur en het poetsen van de buitenkant van de auto. Veilig (leren) werken krijgt natuurlijk veel aandacht.

  Basisvaardigheden metaalbewerking

  Ter voorbereiding op het examen metaalbewerking krijgen leerlingen les over gereedschappen, werktekeningen, meten en aftekenen. Leerlingen leren metaal knippen, zagen, boren, hechten, puntlassen en afwerken. Veilig werken is een belangrijke vaardigheid waarvoor veel aandacht is tijdens de lessen.

  Basisvaardigheden schilderen

  Leerlingen die kiezen voor de basisvaardigheden schilderen krijgen les in alles waarmee ze te maken krijgen als schilder. Het opbouw van een steiger, afstomen van behang en het verven van een vlakke wand, het komt allemaal aan bod. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor basistechnieken schilderen: gronden, voorlakken en aflakken. Het repareren van een vlakke wand, het meten en snijden van een ruit en het aanbrengen van behang en glasvlies.

  Lasdiploma's en praktijkcertificaten lassen

  Om een lasdiploma te behalen moet er ook examen gedaan worden voor de theorie. De theorie wordt gegeven uit het basis en specialisatie boek van het NIL. De praktijkexamens worden door de docent afgenomen en beoordeeld door een examinator van het NIL. Het theorie examen wordt afgenomen door een examinator van het NIL. Wanneer de praktijk en de theorie met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt de leerling een lasdiploma. Als er geen theorie-examen is gedaan ontvangt de leerling een praktijkcertificaat.

  Werken in de keuken - SVA 1

  Het werken in de keuken vraagt om veel verschillende vaardigheden. Leerlingen krijgen les in snijtechnieken, leren over producten en materialen en oefenen in efficiënte werkwijzen. Er is tijdens de lessen veel aandacht voor hygiënisch werken en ergonomie. Lessen praktijk en theorie worden gecombineerd voor een goede voorbereiding op het examen.

  Werken in de schoonmaak traditioneel - SVA

  De traditionele werkwijze is werken met een emmer met water en reinigingsmiddel. Eén ochtend in de week oefent de leerling bij een externe leerwerkplek (de échte praktijk) de vaardigheden die voor dit examen nodig zijn. Daarnaast wordt op school de beroepsvaardigheden en de specifieke kennis (theorie) geoefend. De beroepsvaardigheden hebben te maken met de 4 verschillende schoonmaak onderdelen. Ook theoretische kennis is bij werken in de schoonmaak van belang: schoonmaakregels en – methoden, werkvolgordes, ergonomie, gereedschappen en materialen, doseren en vuilsoorten.

  Werken in het Groen - SVA

  Leerlingen die kiezen voor werken in het Groen krijgen veel les in de omgeving van de school. Onderhoud van materiaal, veilig werken met machines en transporteren van producten en/of materialen komt aan bod tijdens de praktijklessen. Bij grote aanleg projecten in het groen én onderhoud van gebouwen en terreinen zijn leerlingen als assistent werkzaam.

  Winkelpraktijk

  Leerlingen bovenbouw kunnen deelnemen aan Winkelpraktijk, er wordt gewerkt met de methode: ‘Aan ’t werk in de winkel en Wat doe je in de winkel’ van KIEM. De lessen bestaan uit de volgende onderdelen: artikelpresentatie, omgaan met klanten, werken op de kassa, afval & emballage en geld rekenen.

  Houtbewerken

  In de houtbewerkingsruimte op school komen leerlingen in aanraking met alle onderdelen van houtbewerking. Leerlingen krijgen les over gereedschap, machines, meten, lezen van tekeningen, technisch tekenen en houtverbindingen. De theorielessen worden afgewisseld met praktijk.