Het Groene Lyceum

Voor leerlingen die best makkelijk leren maar ook graag actief bezig willen zijn is Het Groene Lyceum (HGL) dé ideale leerroute. Het Groene Lyceum is de leerroute die vmbo (gl/tl) en mbo (niveau 4) combineert in een uitdagende opleiding van 6 jaar. Een diploma van het Groene Lyceum geeft direct toegang tot het hbo of werk.

Bij Aeres VMBO Almere wordt Het Groene Lyceum aangeboden. Voor toelating is het nodig dat de basisschool heeft aangegeven dat de leerling meer kan dan vmbo-tl niveau en daarbij graag in de praktijk leert. Verder past Het Groene Lyceum goed als de leerling:

  • Zelfstandig, sociaal vaardig, onderzoekend en ondernemend is.
  • Studeren prima vindt, maar ook graag ervaring opdoet in de praktijk.
  • Iets met dieren, planten, voeding of milieu heeft.
  • Hoge eisen stelt aan zichzelf en een doorzetter is.
  • Gemotiveerd is voor een succesvolle voorbereiding op het hbo of werk.

 

De slimme leerweg

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) worden algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde gegeven, maar ook praktijkonderdelen. De leerling wordt uitgedaagd om zijn talenten in te zetten. Er wordt gewerkt met havo-methodes. Aan het eind van leerjaar 2 wordt bepaald of er doorgestroomd kan worden naar de bovenbouw van de (versnelde) leerroute. In de bovenbouw staat het verder ontdekken van de wereld van flora en fauna centraal. Hier leren ze op een onderzoekende manier alles over de relatie tussen dieren of planten en hun omgeving. De kennis die ze leren wordt direct toegepast in de praktijk (veldwerk, stages). In de bovenbouw haal je in 4 jaar het diploma vmbo gl/tl en een diploma mbo 4.

Uniek

Wat het Groene Lyceum uniek maakt is dat de leerling niet hele dagen in een klaslokaal doorbrengt, maar ook praktijkopdrachten krijgt. Vanaf het derde jaar krijgen ze beroepspraktijkvorming door middel van stageplekken. Zo ontwikkelen ze vaardigheden en competenties zodat ze aan het eind van je opleiding aan alle gestelde eisen voldoen.

Didactief special over HGL

In 2017 bestond Het Groene Lyceum 10 jaar en dat was voor Didactief (onafhankelijk vakblad voor het onderwijs) aanleiding om een special te maken over deze bijzondere leerroute. Het is een interessant nummer waar ook een docent en een leerling van Aeres VMBO Almere aan mee werkten.

Meer info?

Wilt u meer informatie over het Groene Lyceum, neem dan contact op met onze school in Almere 088 020 5400.