Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Omdat doel te bereiken werken onze scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op de website van Passend Onderwijs leest u hier meer over. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen bieden. Het bespreekt ook welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de beschikbare gelden verdeeld worden.

Sinds 1 januari 2016 valt ook het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband voorgezet onderwijs. Dit betekent dat het samenwerkingsverband besluit onder de ondersteuningstoewijzing en de beschikbare gelden.

Een overzicht van onze samenwerkingsverbanden:

 Aeres VMBO Almere  Samenwerkingsverband-VO2401 Almere
 Aeres MAVO Bilthoven  Samenwerkingsverband VO2603 Zuidoost Utrecht
 Aeres VMBO Ede  Samenwerkingsverband-VO2510 Ede/Wageningen e.o.
 Aeres VMBO Emmeloord  Samenwerkingsverband VO2402 Stichting Aandacht+
 Aeres VMBO Lelystad  Samenwerkingsverband-VO2403-Stichting samenwerkingsverband 24-03
 Aeres VMBO Maartensdijk  Samenwerkingsverband-VO2603 Zuidoost Utrecht
 Aeres VMBO Nijkerk  Samenwerkingsverband-VO2509 NW-Veluwe
 Aeres VMBO Velp  Samenwerkingsverband-VO2506 V(S)O 2506