Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Omdat doel te bereiken werken onze scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op de website van Passend Onderwijs leest u hier meer over. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen bieden. Het bespreekt ook welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de beschikbare gelden verdeeld worden.

Ook het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband voorgezet onderwijs. Dit betekent dat het samenwerkingsverband besluit over de ondersteuningstoewijzing en de beschikbare gelden.

Een overzicht van onze samenwerkingsverbanden:

 Aeres VMBO Almere  Samenwerkingsverband Passend onderwijs Almere
 Aeres VMBO Buitenpost  Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland
 Aeres VMBO Ede  Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
 Aeres VMBO Emmeloord  Samenwerkingsverband VO2402 Stichting Aandacht+
 Aeres VMBO Heerenveen  Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland
 Aeres VMBO Leeuwarden  Samenwerkingsverband Fryslan-Noard
 Aeres VMBO Lelystad  Samenwerkingsverband VO-Lelystad
 Aeres VMBO Maartensdijk  Samenwerkingsverband-VO Zuidoost Utrecht
 Aeres VMBO Nijkerk  Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe
 Aeres VMBO Sneek  Samenwerkingsverband Fultura
 Aeres VMBO Velp  Samenwerkingsverband De Verbinding