Ziekmelden
Ben je ziek of kun je om andere redenen niet op school zijn? Vraag dan je ouders/verzorgers je absentie door te geven tussen 08.15 uur en 9.30 uur aan onze verzuimcoördinator, mevrouw Pool: 088 020 53 00.
Na 9.30 uur uitsluitend via de mail absentie.vmbo.lelystad@aeres.nl onder vermelding van voor- en achternaam en klas van uw kind. 

 

 

Schoolleiding
Directrice
Mevrouw  B. Gubbels
b.gubbels@aeres.nl

Teamleiders
De heer J. van Asselt
j.van.asselt@aeres.nl

Mevrouw T. de Jonge
t.de.jonge@aeres.nl

De heer R. van Hoof
r.van.hoof@aeres.nl 

 

Administratie
Mevrouw S. Rebel
Mevrouw M. Weber
vmbo.lelystad@aeres.nl

De administratie is (telefonisch) bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.15 - 16.30 uur op 088 020 5300.

 

Financiële administratie
Mevrouw van Oord
j.van.oord@aeres.nl
De financiële administratie is (telefonisch) bereikbaar op
maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur op 
088 020 5242.

 

Dagcoördinatoren
Mevrouw C. Balkenende
Mevrouw A. Holland
De heer V. auf der Haar
dagco.vmbo.lelystad@aeres.nl

 

Orthopedagoog
Mevrouw W. Beens
w.beens@aeres.nl 

 

Stagecoördinator

Wil je stagelopen op deze school?
Neem dan contact op met de heer P. Heinhuis p.heinhuis@aeres.nl

Heb je (als bedrijf) vragen over leerlingen van onze school die stagelopen?
Neem dan contact op met het LOB-bureau:

Decaan/LOB-bureau

Mevrouw C. Pasop c.pasop@aeres.nl 

LOB-bureau
Mevrouw C. Balkenende c.balkenende@aeres.nl
Mevrouw A. Holland 


Examensecretaris

De heer A. Ipema
a.ipema@aeres.nl

 

Contactpersonen veilig schoolklimaat
De heer M. Linderhof
m.h.m.linderhof@aeres.nl
Mevrouw I. Andringa
i.andringa@aeres.nl

 

Anti-pestcoördinator
De heer H. van Vemde
h.van.vemde@aeres.nl 
Mevrouw C. Pasop
c.pasop@aeres.nl 

Eerste aanspreekpunt bij pestgedrag is altijd de mentor

 

Zorgcoördinator
Mevrouw I. Deuhof
i.deurhof@aeres.nl

 

Ouder Advies Raad (OAR)
oar.vmbo.lelystad@aeres.nl