Ziekmelden
Mailen naar: absentie.vmbo.lelystad@aeres.nl onder vermelding van voor- en achternaam en klas van uw kind. 
Absentie doorgeven kan ook door tussen 08.15 en 9.30 uur te bellen naar de verzuimcoördinator, mevrouw Pool, via telefoonnummer 088 020 53 00. Na 9.30 uur uitsluitend via de mail. 

 

Schoolleiding
Directrice
Mevrouw  B. Gubbels, b.gubbels@aeres.nl

Teamleiders
De heer J.O. van Asselt, j.van.asselt@aeres.nl
Mevrouw T. de Jonge, t.de.jonge@aeres.nl   

 

Administratie
Mevrouw S. Rebel en Mevrouw M. Weber, vmbo.lelystad@aeres.nl
De administratie is (telefonisch) bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.15 - 16.30 uur op 088 020 5300.

 

Financiële administratie
Mevrouw van Oord, j.van.oord@aeres.nl
De financiële administratie is (telefonisch) bereikbaar op
maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur op 
088 020 5242.

 

Dagcoördinatoren
Mevrouw J.E. Holland, mevrouw M.J. Vennik en de heer V. auf der Haar, dagco.vmbo.lelystad@aeres.nl

 

Orthopedagoog
Mevrouw W. Beens, w.beens@aeres.nl 

 

Stagecoördinator
Mevrouw A. Holland, a.holland@aeres.nl

 

Decaan
Mevrouw M.J. Vennik, m.vennik@aeres.nl

 

Examensecretaris
De heer Ipema, a.ipema@aeres.nl

 

Interne vertrouwenspersoon
De heer M.H.M. Linderhof, m.h.m.linderhof@aeres.nl
Mevrouw J. Groten, j.groten@aeres.nl

 

Anti-pestcoördinator
De heer H. van Vemde, h.van.vemde@aeres.nl 
Mevrouw C.L. Pasop, c.pasop@aeres.nl 

 

Zorgcoördinator
De heer Pawironadi, e.h.k.pawironadi@aeres.nl

 

Ouder Advies Raad (OAR)
oar.vmbo.lelystad@aeres.nl