Ziekmelden
Mailen naar: absentie.vmbo.lelystad@aeres.nl onder vermelding van voor- en achternaam en klas van uw kind. 
Absentie doorgeven kan ook door tussen 08.15 en 9.30 uur te bellen naar de absentiecoördinator, mevrouw Pool, via telefoonnummer 088 020 53 01.

 

Schoolleiding
Directrice
Mevrouw  B. Gubbels, b.gubbels@aeres.nl

Teamleiders
De heer van Asselt, j.van.asselt@aeres.nl
Mevrouw de Jonge, t.de.jonge@aeres.nl   

 

Administratie
Mevrouw Wout en mevrouw Rebel, vmbo.lelystad@aeres.nl
De administratie is (telefonisch) bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.15 - 16.30 uur op 088-020 53 00.

 

Financiële administratie
Mevrouw van Oord, j.van.oord@aeres.nl
De financiële administratie is (telefonisch) bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur op 088 - 0205242.

 

Dagcoördinatoren
Mevrouw Holland, mevrouw Vennik en de heer Stuij, dagco.vmbo.lelystad@aeres.nl

 

Orthopedagoog
Mevrouw Koopmans, j.koopmans@aeres.nl
Mevrouw Phelipa, v.phelipa@aeres.nl

 

Stagecoördinator
Mevrouw Holland, a.holland@aeres.nl
Mevrouw Vennik, m.vennik@aeres.nl

 

Decaan
Mevrouw Vennik, m.vennik@aeres.nl

 

Examensecretaris
De heer Ipema, a.ipema@aeres.nl

 

Interne vertrouwenspersoon
De heer Linderhof, m.h.m.linderhof@aeres.nl
Mevrouw Groten, j.groten@aeres.nl

 

Anti-pestcoördinator
De heer van Vemde, h.van.vemde@aeres.nl 

 

Zorgcoördinator
De heer Pawironadi, e.h.k.pawironadi@aeres.nl

 

Ouder Advies Raad (OAR)
oar.vmbo.lelystad@aeres.nl