Vakantie en vrije dagen rooster

Vakantierooster 2023 - 2024

 Herfstvakantie 21-10 t/m 29-10-2023
 Kerstvakantie 23-12 t/m 07-01-2023
 Voorjaarsvakantie 17-02 t/m 25-02 -2024
 Meivakantie 27-04 t/m 10-05-2024
 Zomervakantie 20-07 t/m 01-09-2024
Talent voor groei

Vrije dagen buiten vakanties

 Goede Vrijdag 29-03-2024
Tweede Paasdag 01-04-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024
Start vakantie lln 19-07-2024
Startdag personeel 02-09-2024

Studiedagen

Studiedag 19-10-2023
Studiedag  19-12-2023
Studiedag  28-03-2024
Studiedag 17-04-2024
Studiedag 08-07-2024
Studiemiddag 18-07-2024

Extra verlof aanvragen

Wilt u extra vakantie en/of verlof aanvragen voor uw kind, vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het schriftelijk minimaal twee weken van tevoren in bij de mevrouw Pool. 

Jaarplanning

Gedurende het schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Zowel voor leerlingen als ouderavonden voor ouder(s) en/of verzorger(s). Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig op de jaarplanning te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.