Jij staat centraal!

Wij vinden het heel belangrijk dat jij het bij ons naar je zin gaat hebben en je snel thuis voelt.  Goede leerlingbegeleiding staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle leerlingen goede basisondersteuning en waar nodig voldoende extra ondersteuning. Ook vinden we talentontwikkeling erg belangrijk. Voor de wiskunde uitblinkers hebben we een speciaal excellentieprogramma.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Hij is de vaste begeleider van een klas en uw eerste aanspreekpunt. Hij ziet de leerlingen elke week en kan zowel hen als u met raad en daad bijstaan bij allerlei zaken die te maken hebben met school, sociaalemotioneel welzijn en studievaardigheden.

Het Contactpunt

Binnen onze school hebben wij het Contactpunt.
Het Contactpunt is een plek waar leerlingen terecht kunnen met al hun vragen.
Bij het Contactpunt hebben wij ook een aantal tafels en stoelen, leerlingen kunnen hier een plekje nemen wanneer het even niet meer gaat in de les of wanneer zij een luisterend oor nodig hebben.

Ook is dit de plek waar wij de absentieregistratie bij houden, daarom kunnen leerlingen hier ook terecht voor een ‘te laat’ of ‘verlof’-briefje.

Extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, denkt de zorgcoördinator met de leerling, ouders en mentor mee. In het schoolondersteuningsprofiel vindt u informatie over de ondersteuning die de leerling kan krijgen, waaronder leer- en studiebegeleiding, een training bij faalangst of moeite met het meekomen op sociaal gebied en hulp voor leerlingen met dyslexie. Soms is het nodig externe deskundigheid via het samenwerkingsverband Aandacht+ of hulpverlening in te zetten, voor problemen die niet binnen de school kunnen worden opgelost. De zorgcoördinator heeft ook een nauwe samenwerking met de GGD, schoolmaatschappelijk werk en leerplicht en heeft vijf keer per jaar de mogelijkheid leerlingen te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT).