Alles over aanmelden

Heb jij je keuze voor onze school gemaakt? Leuk!

Vanaf dit schooljaar gaat het aanmelden digitaal in de nationale aanmeldingsweek.

De centrale aanmeldweek is nieuw en geldt voor alle scholen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is dat alle basisschoolleerlingen hiermee dezelfde kansen hebben om naar de school van hun keuze te gaan.

Meer informatie over het digitaal aanmelden vind u in deze nieuwsbrief van POVO. Aanmelden kan via leerlinq.

De procedure van de aanmelding is als volgt:

Stap 1: De basisschool
De basisschool geeft een advies voor het vervolgonderwijs en bespreekt dit met de ouders en leerling. 

Stap 2: Aanmelding door ouder/verzorger via Leerlinq
Ouders vullen het aanmeldingsformulier in via Leerlinq.

Stap 3: De basisschool levert digitaal aanvullende informatie aan
De basisschool vult een onderwijskundig rapport in en stuurt deze, samen met eventuele andere relevante documenten, digitaal naar Aeres VMBO Emmeloord.

Stap 4: Aeres VMBO Emmeloord
Aeres VMBO bekijkt de aanmelding volgens onze aanmeldings- en toelatingsprocdure.
Zie button hieronder.

Stap 5: Plaatsing
De geplaatste leerlingen ontvangen eind mei de plaatsingsbrief.
Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, omdat wij niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, ontvangen hierover binnen zes weken bericht. De school kan die termijn met maximaal vier weken verlengen. Hierover ontvangt u dan schriftelijk bericht. 

 

Instroom

Aanmeldingen voor de 2e, 3e of 4e klas van het vmbo van het huidige schooljaar 2024-2025 kunnen we niet gegarandeerd plaatsen. Helaas zit het vmbo krap in de leslokalen en zitten onze klassen vol. We hebben de laatste jaren te maken met een groei van leerlingen in het vmbo en willen de wensen van alle leerlingen en ouders ook blijvend kunnen vervullen. Met de (zij-)instroom voor de 2e, 3e en 4e klas kunnen we dit niet toezeggen. Voor verhuisgevallen die in het groene onderwijs verder willen, maken we natuurlijk ruimte.

Toelatingsbeleid

Wil je meer informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure?