Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek bent of je kan om een andere reden niet bij de les zijn, vraag dan aan je ouders om je diezelfde dag voor 08.30 uur afwezig te melden via 088 - 020 51 00.

Meer veel gestelde vragen

Ouderadviescommissie

Heeft u opmerkingen/advies over het beleid, dan kan dat via de vertegenwoordiger van de klas van uw dochter/zoon In het overleg wordt uw vraag/opmerking besproken met de directie/docent. Voor algemene vragen of zaken die alleen uw dochter/zoon betreft, kunt u terecht bij de mentor. Meer over de OAC