Wiskunde

Aeres VMBO Emmeloord heeft een excellentieprogramma wiskunde, speciaal voor de wiskundetoppers van vmbo. Dit unieke driejarige programma is speciaal voor de wiskunde uitblinkers van alle niveaus vmbo en wordt aangeboden naast de reguliere schooltijden.

Engels

Aeres VMBO Emmeloord biedt de leerlingen van klas 2 de mogelijkheid zich nog beter voor te bereiden op het internationale karakter van de samenleving.  Een goede kennis van het Engels geeft hen nog meer mogelijkheden voor vervolgonderwijs of werken in of buiten Nederland.

De leerlingen die ervoor kiezen om deel te nemen aan het programma Excellent English krijgen een verdieping van de Engelse taal aangeboden die hen voorbereidt op het Anglia examen. Het Anglia certificaat is, net als het bekende Cambridge certificaat, een internationaal erkend diploma. Het verschil is dat het Anglia-programma  meer tussenstappen heeft en daardoor heel geschikt blijkt voor onze leerlingen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.anglianetwork.eu

Tijdens de lessen wordt er Engels gesproken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de Engelse/Amerikaanse cultuur, alle vaardigheden (spreken, lezen, luisteren en schrijven) en zorgen we voor een goede voorbereiding op het Anglia examen. De lessen worden verzorgd door een docent Engels aangevuld met gastsprekers/gastlessen. Het Anglia examen vindt plaats in april/mei en bestaat uit, lezen, grammatica en luisteren.

Ten slotte proberen we aan het eind van het schooljaar een trip naar het buitenland te maken om daar zoveel mogelijk Engels te spreken.