Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) is erg belangrijk. Het doel van LOB is zorgen dat leerlingen leren kiezen en het keuzeproces leren doorgronden. Zo zijn ze goed voorbereid op de keuzes voor opleiding en werk die ze hun hele leven moeten maken.

In het LOB-proces staat het ontwikkelen van loopbaancompetenties centraal:

  • Capaciteitenreflectie (wat kan ik?).
  • Motievenreflectie (wat wil ik?).
  • Werkexploratie (hoe kan mijn werk eruit zien en waar voel ik mij op mijn plaats?).
  • Loopbaansturing (hoe maak ik de juiste keuzes?).

Netwerken (wie heb ik daarbij nodig?).
Een onderdeel dat steeds terugkeert is reflectie op ervaringen en gebeurtenissen in de onderwijspraktijk van de leerling. LOB als rode draad

LOB is voor ons de rode draad in de begeleiding van leerlingen op onze school:

  • LOB is een middel voor het stimuleren van talentontwikkeling.
  • LOB is een middel voor het bevorderen van doorstroom.
  • LOB is een middel om leerlingen te ondersteunen bij het zelfstandig sturen van hun loopbaan.
  • LOB dient als voorbereiding op maatschappelijke participatie.

Loopbaancompetenties

In de onder- en bovenbouw komen alle loopbaancompetenties aan de orde. In de onderbouw ligt de nadruk op de capaciteitenreflectie en de motievenreflectie. In leerjaar 3 en 4 is LOB gekoppeld aan de momenten waarop leerlingen een keuze moeten maken. Hierbij verbinden we concrete praktijkervaringen aan de loopbaancompetenties werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Het mbo borduurt hier op voort.

Decaan

De decaan helpt de leerling samen met de mentor om een verantwoorde keuze te maken uit het aanbod van vakken, opleidingen en beroepen. Hij verzorgt informatie over vervolgopleidingen en brengt open dagen onder de aandacht. Dhr. G. Tijms is decaan vmbo: g.l.tijms@aeres.nl