Leerondersteunend Onderwijs (LWOO)

Binnen het vmbo bestaat het leerwegondersteunend onderwijs. Deze ondersteuning, afgekort LWOO, is bedoeld voor leerlingen die met een extra steuntje in de rug meer kans maken op het behalen van een diploma. Door het opstellen van een Onderwijskundig Rapport wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor het leerwegondersteunend onderwijs. Dit gaat altijd in overleg met de basisschool. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning kijken we naar het leerplafond van de leerling (uitgedrukt in een IQ score) en de leerachterstanden voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen.
Daarnaast kunnen sociaal-emotionele factoren ook een rol spelen. Gezien de structurele achterstanden op de vier bovengenoemde leergebieden en een beneden gemiddelde capaciteit, zijn de meeste LWOO leerlingen op hun plek in de basisberoepsgerichte leerweg. Wanneer een LWOO leerling meer in zijn of haar mars heeft, is het ook mogelijk om toegelaten te worden tot de kaderberoepsgerichte leerweg.

Samenwerking met Stichting Aandacht+

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Om dat doel te bereiken, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Emmeloord is aangesloten bij Stichting Aandacht+. Sinds 1 januari 2016 valt ook het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit betekent dat het samenwerkingsverband besluit over de ondersteuningstoewijzing en de beschikbare gelden.

Lees hier alles over het samenwerkingsverband met Aandacht+.