Zonsondergang in een veld vol met rozen

Terugblik schoolplan

Aeres VMBO heeft een nieuw schoolplan. Je leest het op deze website. Terugkijkend op het afgeronde schoolplan 2019-2023 hebben we veel mooie resultaten bereikt. Hieronder lees je drie verhalen als voorbeeld wat we als Aeres VMBO hebben bereikt, passend bij de speerpunten: 

Janine van Wakeren, beleidsmedewerker vmbo licht toe:

Terwijl een formeel beleidsplan bij menig organisatie al snel in de bureaula belandt, blijft het Aeres VMBO schoolplan een dynamisch document. “Naast wat wettelijk moet, laten we met het schoolplan zien wat we leerlingen willen meegeven naar vervolgonderwijs.”

Dat zegt Janine van Wakeren, beleidsmedewerker vmbo. Terugkijkend op het afgeronde schoolplan 2019-2023 is ze blij met de specifieke keuze voor drie speerpunten (hieronder toegelicht) en de uitwerking daarvan op een overzichtelijke poster. “Op iedere schoollocatie hangt zo’n poster. Dit helpt schooldirecteuren, teamleiders en docenten om steeds de juiste focus te houden. Zo blijft ons schoolplan een dynamisch document.”

Leren van leerlingen

Het speerpunt ‘Leren van leerlingen’ heeft als doel leerlingen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerproces. Dit krijgt op verschillende manieren vorm. Bij Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord gebeurt dat onder andere via een actieve leerlingenraad. Arie, Faith en Sanne zitten in deze raad en vertellen waarom ze willen meepraten over schoolzaken die hen en andere leerlingen bezighouden.

Vaardigheden voor een leven lang leren

Het aanleren van ‘Vaardigheden voor een leven lang leren’ krijgt mede invulling door talentvakken in de onderbouw en keuzevakken in de bovenbouw. Mooie voorbeelden van talentvakken in de onderbouw zijn de Paardenklas, de Outdoorklas en de Food & Cookingklas, waarvoor scholen samenwerken met lokale ondernemers. Omdat bij Aeres VMBO niet iedere leerling doorstroomt naar een groene vervolgopleiding, krijgen leerlingen een brede loopbaanoriëntatie. Keuzevakken in de bovenbouw spelen hierbij een belangrijke rol en vinden voor zo’n 40% volledig buiten de school plaats. Vierdeklasser Friso van Aeres VMBO Velp bijvoorbeeld volgde zijn keuzevak ‘Audiovisuele vormgeving en productie’ zelfs volledig bij streekomroep RTV Connect.

Innovatief groene onderwijsinhoud

Met haar groene signatuur onderscheidt Aeres VMBO zich van reguliere vmbo-scholen. Dit komt tot uiting in het speerpunt ‘Innovatief groene onderwijsinhoud’, waar leerlingen de waarde van de natuur leren kennen en het veelzijdige thema duurzaamheid ruimschoots aan bod komt. Verschillende scholen, waaronder Aeres VMBO Nijkerk, hebben bijvoorbeeld een eigen Eco-team waar leerlingen zoals Lente, Isa en Noor zich op verschillende manieren inzetten voor een groene leefomgeving.

Leren van Leerlingen

Actieve leerlingenraad Praktijkonderwijs laat stem horen

Meepraten over schoolzaken die leerlingen bezighouden. Dat vinden Arie, Sanne en Faith van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord belangrijk en daarom laten ze hun stem horen in de leerlingenraad.

Vaardigheden, leven lang leren

Documentairemaker in spe

Aeres VMBO Velp biedt bovenbouwleerlingen de mogelijkheid om keuzevakken volledig tijdens een stage te volgen en af te ronden. Friso Eijgenraam maakte twintig weken lang iedere woensdag de meest uiteenlopende nieuwsitems voor streekomroep RTV Connect.

Innovatief groene onderwijsinhoud

“Ik krijg een beter humeur van deze school”

Ze zijn jong, gek van de natuur en zetten zich enthousiast in voor het Eco-team op hun school. Hoe dat zit, vertellen Lente Tepper, Noor Peek en Isa Meulman en hun groendocenten Elzo Kroeske en Nico van den Hoorn.