Zonsondergang in een veld vol met rozen

Innovatief groene onderwijsinhoud

“Ik krijg een beter humeur van deze school”

Ze zijn jong, gek van de natuur en zetten zich enthousiast in voor het Eco-team op hun school. Hoe dat zit, vertellen Lente Tepper, Noor Peek en Isa Meulman en hun groendocenten Elzo Kroeske en Nico van den Hoorn.

In het tuinhuisje grenzend aan de biologische moestuin op het achterterrein van Aeres VMBO Nijkerk vertelt Noor dat ze thuis drie kippen verzorgt en vaak in de tuin bezig is. “Toen ik nog in groep 8 van de basisschool zat en nadacht over een middelbare school, kwam mijn moeder met het idee om bij Aeres te gaan kijken. Toen ik hier alle dieren en planten zag, was ik gelijk enthousiast. Deze school laat zien hoe mooi de natuur is en wat je er allemaal mee kan. Ik heb soms moeite met leren vanwege dyslexie, maar ik leer hier zoveel nieuwe dingen. Tijdens de praktische vakken kan ik lekker met mijn handen werken. Dit is echt een geweldige school!”

Lente Tepper (l) en Noor Peek: “We leren hier hoe mooi de natuur is en wat je er allemaal mee kan.”

Groene expertise in huis

Groendocent Nico van den Hoorn is blij dit te horen. “Ons doel is dat iedere leerling de waarde van de natuur leert kennen. Dat laten we leerlingen op verschillende manieren ervaren, bijvoorbeeld door plantjes te stekken of een boeketje bloemen te maken. Dit praktische aspect van ons onderwijs helpt leerlingen met een zorgvraag bovendien om zich beter te concentreren.” De rode draad in zijn lessen is dat de natuur de basis van ons leven vormt. Dat komt aan de orde in onderwerpen als afvalscheiding, het biologisch beheren van de schoolmoestuin en de opvang van regenwater op het schoolplein. “In principe kan iedere school met deze zaken bezigzijn, maar als vmbo groenschool hebben wij de expertise in huis om daar dieper op in te gaan.”

Eerstejaars in Eco-team

Sinds 2015 is Aeres VMBO Nijkerk een Eco-School. Dit internationale keurmerk voor duurzame scholen stimuleert leerlingen om duurzaamheid een vaste plek in hun school te geven. Groendocent Elzo Kroeske coördineert deze activiteiten, waar dit jaar zo’n twaalf brugklassers aan meedoen. “Mijn ervaring is dat eerstejaars meer ontvankelijk zijn voor de activiteiten van het Eco-team. De inzichten die leerlingen hiermee opdoen, nemen ze mee in de rest van hun schooltijd.” De groendocent vertelt dat de school een paar keer per jaar ‘prikacties’ inplant, waarbij alle brugklassers de omgeving van de school afvalvrij maken. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Nijkerk, die de materialen hiervoor beschikbaar stelt. Lente prikte mee en verbaasde zich wat ze allemaal op straat aantrof: toiletblokjes, een slipper en zelfs een tandenborstel. “Beseffen mensen wel wat ze doen door deze spullen op straat te gooien? Op deze school leren we juist hoe mooi de natuur is. Ik heb laatst ontdekt dat je bepaalde bloemen kunt eten. Dat wist ik helemaal niet.”

Nico van den Hoorn (l) en Elzo Kroeske: “Ons doel is dat iedere leerling de waarde van de natuur leert kennen.”

Vergroening van het schoolplein

Leerlingen kunnen zelf ideeën aandragen voor het Eco-team. De vergroening van het schoolplein, een paar jaar geleden, was een van de grotere projecten. Met hulp van externen is toen een flink deel van de pleintegels vervangen door natuurlijke begroeiing. Dankzij subsidie van het Waterschap kwam er ook een opvangplaats voor regenwater (een wadi) die het riool ontlast en droogte in de zomer helpt voorkomen. Dit schooljaar gaat het Eco-team voorzieningen plaatsen voor egels, marters en insecten in een nabijgelegen weiland. En Lente vertelt dat er op het voorterrein van de school ook een stukje land wordt omheind voor rewilding. “Door dat stukje land niet te onderhouden gaan we kijken wat er gebeurt. Ik hoop dat er dieren op afkomen die zich hier veilig voelen.”

Statiegeld op blikjes

Isa is zich goed bewust van de kwetsbare natuur in de wereld. Ze maakt zich zorgen dat er steeds minder natuur overblijft en er dieren doodgaan door plastic afval. Dat er nu statiegeld op blikjes zit, vindt ze een heel goed initiatief. Bij Aeres VMBO Nijkerk is ze helemaal op haar plek. “De dieren en de kleurrijke planten op het schoolplein en in de moestuin geven veel sfeer. Ik krijg echt een beter humeur van deze school.”

Isa Meulman: “De dieren geven sfeer aan onze school.”