Absentie, spijbelen en lesuitval

  • Als je ziek bent of je kan om een andere reden niet bij de les zijn, vraag dan aan je ouders om je diezelfde dag voor 08.30 uur afwezig te melden via 088 - 020 51 00.

    Als je afwezig was en weer naar school gaat, dan melden je ouders/verzorgers dit ook. Bezoeken aan tandartsen, dokters en therapeuten moeten in principe buiten schooltijd gepland worden.

  • Per lesblok wordt de absentie gecontroleerd. Wanneer een leerling niet wordt afgemeld, bellen wij bij absentie ter controle naar huis. Is een leerling te veel afwezig, dan wordt in alle gevallen contact gezocht met de leerplichtambtenaar.

  • Als je tussentijds naar huis wil omdat je ziek bent, meld je dan bij de dagcoördinator. Die neemt dan contact op met je ouders/verzorgers.

  • De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerlingen kunnen alleen extra verlof krijgen als ouders/ verzorgers in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen. Het verzoek om extra verlof moet u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk indienen bij de schooldirecteur. Stuur hiervoor een e-mail.

  • De vakanties en vrije dagen roosters zijn hier te vinden.