We geven onderwijs in de volgende leerwegen, met of zonder leerwegondersteuning (lwoo):

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  • Gemengde leerweg (G(T)L)

Leerlingen die de gemengde leerweg volgen, kunnen bij ons ook een TL-diploma halen.

Onderbouw: leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 volgen leerlingen algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Daarnaast krijgen ze vanaf de eerste dag onderwijs in het brede profiel Groen. Ze gaan aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Ze leren over alles wat groeit en bloeit in de groene sector en het belang van ‘groen’ in de maatschappij. Dit onderwijs krijgen leerlingen voor een groot deel in praktijklessen. Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we of een leerling verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg.

Bovenbouw: leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma met vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ze volgen ook verplicht het vak biologie of natuur/scheikunde 1 en het profielvak Groen. Afhankelijk van de leerweg kunnen ze bovendien verschillende keuzevakken volgen. Meer informatie over het examenprogramma is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Van gemengde naar theoretische leerweg

Leerlingen in de gemengde leerweg volgen in leerjaar 4 een extra vak. Als ze voldoen aan alle voorwaarden, kunnen ze hiermee een diploma voor de theoretische leerweg behalen. Dit houdt in dat ze hun diploma halen met zes theoretische vakken en een beroepsgericht vak.