Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024

De overheid betaalt niet alle extra activiteiten en excursies op school. Daarom vragen we je ouders/verzorgers elk jaar om een financiële bijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Jij mag hoe dan ook meedoen met alle schoolactiviteiten. De school stemt de hoogte van het bedrag en waar het aan wordt uitgegeven af met de Centrale ouderraad van Aeres.

Je ouders/verzorgers kunnen betalen via het schoolkostensysteem WIS Collect. Zij ontvangen een digitale factuur via het schoolkostensysteem WIS Collect. Dit systeem geeft hen de mogelijkheid om de factuur digitaal te betalen. 

Bekijk hieronder het overzicht van de bedragen voor schooljaar 2023-2024. In het reglement schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Aeres VMBO staat meer informatie en worden de categorieën toegelicht.

Dienst

Klas 1


Klas 2  


Klas 3  


Klas 4  


 
Huur kluis
 €10  €10  €10  €10 Indien afgenomen 
Borg kluis  €15       Indien afgenomen
Rekenmachine  €10,50       Indien afgenomen 
1-Blik agenda  €12,50       Indien afgenomen 
Gymkleding  €21,65       Indien afgenomen 
Introductie  €30       Vrijwillig
Projecten  €20  €40  €40   Vrijwillig
Excursie vervoer  €30  €30  €50  €50 Vrijwillig 
Vieringen  €10  €10  €10  €10 Vrijwillig 
Print / kopieerpas  €10       Indien afgenomen 
Totaal  €169,65
 €90
 €110
 €70