Schoolregels Aeres VMBO Emmeloord

Even afwezig

Heb je een afspraak bij de tandarts of wil je een dag vrij vragen voor een bijzondere gelegenheid? Laat dan een ‘verlofbriefje’ thuis invullen en lever dit minimaal een dag van tevoren in bij de dagcoördinator. Je krijgt gelijk te horen of er toestemming wordt verleend. Bij de dagcoördinator zijn ook nieuwe briefjes te krijgen.

Te laat in de les

Het kan voorkomen dat je ‘s ochtends te laat op school komt. Haal dan een groen ‘te laat briefje’ op bij de administratie. Vul zelf het briefje volledig en naar waarheid in en ga dan zo snel mogelijk naar de les. Geef het briefje bij binnenkomst aan de docent. Twee keer te laat komen levert een taakstraf op van 45 minuten. De conciërge spreekt je hierop aan.

Laatste les

Als de laatste les van een dag er op zit, verwachten we dat je binnen een kwartier de school en het terrein verlaten hebt (tenzij je toestemming hebt van de dagcoördinator om langer te blijven).

Mentor-/Hulp-halfuren onderbouw

Mentor-/Hulp-halfuren vinden elke lesdag plaats van 8.30 uur tot 9.00 uur. Op de maandag en vrijdag zijn de MHU’s. De andere dagen de HHU’s. Deze momenten worden voor klasaangelegenheden en extra hulp binnen verschillende vakken gebruikt. De Hulphalfuren kun je gebruiken om vragen te stellen en extra uitleg te ontvangen. Word je uitgenodigd door een docent, ben je verplicht hierbij aanwezig te zijn. Het is gewoon lestijd!

Hulphalfuren bovenbouw

Hulphalfuren kun je zo vaak als je wilt bezoeken. Dit kun je ook zonder vooraankondiging doen! Als een docent jou uitnodigt voor een hulphalfuur, ben je verplicht te komen. Zonder goede reden wegblijven van een hulphalfuur wordt gezien als spijbelen. Alleen indien je het tweede én derde lesuren vrij bent, hoef je die ochtend niet naar het hulphalfuur te komen. Maak dan een andere afspraak met de docent

Achter- of voorvang bovenbouw

Leerlingen die het huiswerk niet gemaakt hebben of boeken niet bij zich hebben, kunnen worden aangemeld voor de Achter-/voorvang. Hier ga je in je eigen tijd alsnog aan het werk, om goed voorbereid terug te komen in de volgende les. De Achter- en voorvang is verplichte lestijd en vindt plaats van 8:00 tot 8:30 uur en van 16:15 tot 16:45 uur op dinsdag t/m vrijdag. Een vakdocent helpt je hier verder.

Maatwerk

Tijdens Maatwerk helpen we je op een aantal gebieden. Zo zijn er het afgelopen jaar momenten voor AVO vakken geweest met daarnaast ruimte voor ICT/HBU en Plannen-Organiseren. Je hebt de mogelijkheid hierbinnen keuzes te maken. De maandagmiddag van 12.45 – 14.15 uur staat maatwerk als een verplicht lesmoment op het rooster.

Computergebruik

Computers zijn alleen bedoeld voor schoolse taken. Onrechtmatig gebruik van de schoolcomputer of je Notebook kan leiden tot verwijdering uit de les met een Gele kaart. Dit zal bij herhaling door de dagcoördinator met ouders worden besproken. (Gebruik in de les kan dan ook beperkt worden!) Om geluidsoverlast te voorkomen krijg je van school eenmalig oordopjes om geluid op de computer af te spelen. Zijn je oordopjes kwijt of kapot, zorg je zelf voor vervanging. Nieuwe oordopjes zijn op school te koop. Als je met een Notebook werkt, zorg je dat deze voorafgaand aan de lesdag volledig is opgeladen. Werkt het notebook (the Rent Company) niet, overleg dan met de dagco hoe uitwisseling(leenlaptop) en reparatie gerealiseerd worden.

Gebruik van de mobiel

Denk eraan: Tijdens lessen binnen en buiten de school mogen leerlingen hun mobiele telefoons uitgeschakeld bij zich dragen. Alleen na toestemming van de docent mogen mobieltjes voor bepaalde, door de docent aangegeven, doelen gebruikt worden. In vrije tijd, die op school doorgebracht wordt, geldt dat mobieltjes ‘niet hoorbaar en stoorbaar’ gebruikt mogen worden. Ingenomen telefoontjes kunnen vanaf 16.00 uur opgehaald worden bij het kantoor van de dagcoördinator. Bij herhaling kan dit tot een sanctie leiden.

Incidentenbriefje (geel)

Leerlingen die zich tijdens of buiten de les misdragen, draaien zelf voor de gevolgen op. Overtredingen worden bestraft met een ‘gele kaart’. Dit formulier krijg je door de dagcoördinator uitgereikt bij binnenkomst. Je vult het formulier bij hem in en het wordt met je besproken. Aan het einde van de les meld je je weer bij de docent van wie je les had. Nadat de afspraken met de betreffende docent gemaakt zijn, blijft de kaart in het bezit van de docent. Niet nakomen van afspraken wordt doorgegeven aan de dagco die hierop bij je terugkomt.

Niet lekker?

Het komt voor dat je op school bent en je niet lekker voelt. Als het echt niet meer gaat, kun je je ziek melden bij de dagcoördinator. Die neemt vervolgens contact op met jouw ouders/verzorgers.

Gebruik van kluisje

Tip: Bewaar je waardevolle spullen in je kluisje! Neem na het gymmen je kleding mee naar huis en laat het niet stinken in jouw kluis! Ook voor natte regenkleding is dit geen ideale plek. Als je kluissleutel kwijt raakt of kapot gaat, koop je een nieuwe sleutel bij de conciërge. Jassen hang je aan de kapstok en petten stop in de schooltas of eigen kluis.

Lokalen en meubilair van school laat je…

…netjes achter! Als je vertrekt zorg je dat de tafel recht staat. Ook de stoel even aanschuiven. Blijf in het lokaal van de ramen en apparatuur af, of de docent geeft anders aan. Je gaat niet zonder toestemming van de docent een lokaal uit of binnen!

Eten en drinken…

…kan erg lekker zijn, maar is tijdens de les niet toegestaan! Bewaar dus je boterhammen etc. voor de pauzes. Als je wilt eten, kun je terecht in de kantine op de begane grond (entresol is alleen voor MBO-studenten), of het aangrenzende plein buiten! We zorgen er met z’n allen voor dat het binnen en buiten netjes blijft. De entree van school is tijdens de pauzes geen hangplek voor leerlingen. We willen bezoekers graag welkom heten met een vrije doorgang! Gooi kauwgom vóór het begin van de les netjes in de prullenbakken. Energydranken zijn niet toegestaan op en rond onze school!

Afvalscheiding

Met elkaar doen we ons best de verschillende soorten afval te scheiden. Hiervoor hebben we verschillende containers in de kantine staan. Gebruik deze dan ook om plastic-,- en restafval te scheiden.

De kantine…

…is voor jullie. Afvalbakken staan in de kantine waar je het afval gescheiden (plastic en rest) in kunt gooien. Alle leerlingen hebben gedurende het schooljaar corveedienst om de kantine na de pauze op te ruimen. De conciërge nodigt jou hiervoor uit.

Roken

Het schoolterrein is rookvrij. Het is dus voor niemand toegestaan op het schoolterrein te roken.

Fietsenstalling

Je komt alleen in de fietsenstalling om je fiets weg te zetten of op te halen. Denk eraan: Als je met de fiets op school komt, zet je die in de fietsenstalling en niet daarbuiten. Klas 1 stalt de fiets vóór de school(links van de ingang). Alle andere klassen stallen de fietsen naast de kas aan de rechter zijkant van de school. Als je iets kapot maakt van school of van anderen, draai je zelf voor de kosten op!

Vrienden/vriendinnen

Het kan zijn dat je na schooltijd afspreekt met iemand die hier niet op school zit. Laat die persoon dan voor school (straat: Balkan) wachten en niet op het schoolterrein. (Spreek liever thuis af!)

Kleding

We verwachten van je dat je met gepaste kleding op school verschijnt. Te luchtig geklede leerlingen krijgen het verzoek om zich thuis even om te kleden! Om misverstanden te voorkomen willen we niet dat leerlingen kleding dragen die racistisch of op een andere manier aanstootgevend uitgelegd kunnen worden.

Website

Op de website: www.aeresvmbo-emmeloord.nl vind je onder de knop MIJN AERES allerlei informatie die voor jou belangrijk is. Ook de schoolgids kun je daar downloaden. 

Statuten en protocollen 

Leerlingenstatuut Aeres vmbo 2021-2022

Protocol schorsing en verwijdering Aeres vmbo 

Ten slotte…

Het gebruik en/of verhandelen van verdovende middelen is ten strengste verboden. Ook het op school bij je hebben van gevaarlijke spullen (messen, vuurwerk, etc.) is niet toegestaan! Bij vermoeden van overtreding van de regels kunnen wij een kluiscontrole doen.