Schoolregels Aeres VMBO Emmeloord

Even afwezig

Heb je een afspraak bij de tandarts of wil je een dag vrij vragen voor een bijzondere gelegenheid? Laat dan een ‘verlofbriefje’ thuis invullen en lever dit minimaal een dag van tevoren in bij het Contactpunt. Je krijgt gelijk te horen of er toestemming wordt verleend. Bij het Contactpunt zijn ook nieuwe briefjes te krijgen.

Te laat in de les

Het kan voorkomen dat je ‘s ochtends te laat op school komt. Haal dan een groen ‘te laat briefje’ op bij het Contactpunt. Vul samen het briefje volledig en naar waarheid in en ga dan zo snel mogelijk naar de les. Geef het briefje bij binnenkomst aan de docent. Drie keer te laat komen levert een taakstraf op van 45 minuten. Het Contactpunt spreekt je hierop aan.

Laatste les

Als de laatste les van een dag er op zit, verwachten we dat je binnen een kwartier de school en het terrein verlaten hebt (tenzij je toestemming hebt van het Contactpunt om langer te blijven).

Hulp-halfuren onderbouw

Hulp-halfuren vinden elke lesdag plaats van 8.30 uur tot 9.00 uur. Deze momenten worden voor extra hulp voor verschillende vakken gebruikt. De Hulphalfuren kun je gebruiken om vragen te stellen en extra uitleg te ontvangen. Word je uitgenodigd door een docent, ben je verplicht hierbij aanwezig te zijn. Het is gewoon lestijd! Onder hulphalfuren verstaan we ook Leeshalfuren. Deze zijn verplicht voor leerlingen te bezoeken.

Digitale vaardigheden (DV)

De eerste twee schooljaren worden alle leerlingen meegenomen in de digitale vaardigheden (DV). In deze lessen zijn er verplichte onderwerpen en bij voldoende voortgang keuze-onderdelen voor iedereen.

Computergebruik

Computers zijn alleen bedoeld voor schoolse taken. Onrechtmatig gebruik van de schoolcomputer  of je Notebook kan leiden tot verwijdering uit de les met een Gele kaart. Dit zal bij herhaling door het Contactpunt met ouders worden besproken. (Gebruik in de les kan dan ook beperkt worden!)

Om geluidsoverlast te voorkomen krijg je van school eenmalig oordopjes om geluid op de computer af te spelen. Zijn je oordopjes kwijt of kapot, zorg je zelf voor vervanging. Nieuwe oordopjes zijn op school te koop voor 2 euro. Zorg je dat computer voorafgaand aan de lesdag volledig is opgeladen. Werkt het notebook van the Rent Company niet, overleg dan met meneer Lei (roostermaker) hoe uitwisseling(leenlaptop) en reparatie gerealiseerd worden.

Gebruik van de mobiel

Denk eraan: Tijdens lestijd binnen en buiten de school mogen leerlingen hun mobiele telefoons niet bij zich dragen. De apparaten zitten in de tas! Alleen na toestemming van de docent mogen mobieltjes voor bepaalde, door de docent aangegeven, doelen gebruikt worden. In vrije tijd(pauzetijd), die op school doorgebracht wordt, geldt dat mobieltjes ‘niet hoorbaar en stoor-baar’ gebruikt mogen worden.

Ingenomen telefoontjes kunnen vanaf 16.00 uur opgehaald worden bij het Contactpunt. Bij herhaling leidt dit tot een sanctie.

Incidentenbriefje (geel)

Leerlingen die zich tijdens of buiten de les misdragen, draaien zelf voor de gevolgen op. Overtredingen worden bestraft met een ‘gele kaart’. Dit formulier krijg je door het Contactpunt uitgereikt bij binnenkomst. Je vult het formulier bij het Contactpunt in en het wordt met je besproken. Aan het einde van de les meld je je weer bij de docent van wie je les had. Nadat de afspraken met de betreffende docent gemaakt zijn, blijft de kaart in het bezit van de docent. Niet nakomen van afspraken wordt doorgegeven aan het Contactpunt die hier vervolgens bij je op terugkomt. Hierbij kan de onder- of bovenbouwcoördinator worden ingeschakeld.

Niet lekker?

Het komt voor dat je op school bent en je niet lekker voelt. Als het echt niet meer gaat, meld je je altijd af via het Contactpunt. Zij nemen vervolgens contact op met jouw ouders/verzorgers.

Gebruik van kluisje

Tip: Bewaar je waardevolle spullen in je kluisje! Neem na het sporten je kleding mee naar huis en laat het niet stinken in jouw kluis! Ook voor natte regenkleding is dit geen ideale plek. Als je kluissleutel kwijt raakt of kapot gaat, koop je een nieuwe sleutel bij de conciërge. Jassen hang je aan de kapstok en petten stop in de schooltas of eigen kluis.

Lokalen en meubilair van school laat je…

…netjes achter! Als je vertrekt zorg je dat de tafel recht staat. Ook de stoel even aanschuiven. Blijf in het lokaal van de ramen en apparatuur af, of de docent geeft anders aan. Je gaat niet zonder toestemming van de docent een lokaal uit of binnen!

Eten en drinken…

…kan erg lekker zijn, maar is tijdens de les niet toegestaan! Bewaar dus je boterhammen etc. voor de pauzes. Als je wilt eten, kun je terecht in de kantine op de begane grond (entresol is voor MBO-studenten en 4e jaars VMBO lln.), of het aangrenzende plein buiten! We zorgen er met z’n allen voor dat het binnen en buiten netjes blijft. De entree van school is tijdens de pauzes geen hangplek voor leerlingen. We willen bezoekers graag welkom heten met een vrije doorgang! Gooi kauwgom vóór het begin van de les netjes in de prullenbakken. Energydranken zijn niet toegestaan op en rond onze school!

Afvalscheiding

Met elkaar doen we ons best de verschillende soorten afval te scheiden. Hiervoor hebben we verschillende containers in de kantine staan. Gebruik deze dan ook om plastic- en restafval te scheiden.

De kantine…

…is voor jullie. Afvalbakken staan in de kantine waar je het afval gescheiden (plastic en rest) in kunt gooien. Alle leerlingen hebben gedurende het schooljaar corveedienst om de kantine na de pauze op te ruimen. De conciërge nodigt jou hiervoor uit.

Roken

Het schoolterrein is rookvrij. Het is dus voor niemand toegestaan op het schoolterrein te roken.

Fietsenstalling

Je komt alleen in de fietsenstalling om je fiets weg te zetten of op te halen. Denk eraan: Als je met de fiets op school komt, zet je die in de fietsenstalling en niet daarbuiten. Klas 1 t/m 4 stalt de fiets naast de school(achter de parkeerplaats rechts naast de school). Als je iets kapot maakt van school of van anderen, draai je zelf voor de kosten op!

Vrienden/vriendinnen

Het kan zijn dat je na schooltijd afspreekt met iemand die hier niet op school zit. Laat die persoon dan voor school (straat: Balkan) wachten en niet op het schoolterrein. (Spreek liever thuis af!)

Kleding

We verwachten van je dat je met gepaste kleding op school verschijnt. Te luchtig geklede leerlingen krijgen het verzoek om zich thuis even om te kleden! Om misverstanden te voorkomen willen we niet dat leerlingen kleding dragen die racistisch of op een andere manier aanstootgevend  uitgelegd kunnen worden.

Website

Op de website: www.aeresvmbo-emmeloord.nl vind je onder de knop MIJN AERES allerlei informatie die voor jou belangrijk is. Ook de schoolgids kun je daar downloaden. 

Ten slotte…

Het gebruik en/of verhandelen van verdovende middelen is ten strengste verboden. Ook het op school bij je hebben van gevaarlijke spullen (messen, vuurwerk, etc.) is niet toegestaan! Bij vermoeden van overtreding van de regels kunnen wij een kluiscontrole doen.