OuderAdviesCommissie

De OuderAdviesCommissie (OAC) vertegenwoordigen de ouders/verzorgers van de leerlingen Aeres VMBO Emmeloord. We stellen de kritische vragen daar waar nodig, maar we denken vooral ook mee en adviseren t.b.v. (nog) beter onderwijs en een veilige school. Via de OAC kunnen alle ouders/verzorgers vragen neerleggen welke door de schoolleiding en ons besproken worden. Vragen die alleen uw zoon/dochter betreffen kunnen via de mentor gesteld worden, maar vragen die over de (kwaliteit) van het onderwijs en veiligheid gaan, stel deze vooral via de OAC. Dan komen de vragen en opmerkingen van alle ouders bij elkaar en dat geeft een beter beeld wat beter kan en/of aandacht nodig heeft.

Voorzitter is Gertrud Osinga: oac.vmbo.emmeloord@aeres.nl

>> Bekijk hier de lijst van alle ouders in de OAC

>> Download hier de presentatie over de OAC

Werkgroepen

Wij zijn een actieve groep. Er zijn werkgroepen met 2 á 3 ouders. De werkgroepen zullen rondom dit thema bepaalde acties oppakken. De werkgroepen zijn:

  • Ouderbetrokkenheid: Een aantal ouders, leden van de OAC, zijn bijvoorbeeld naar een andere school geweest die voor de ouders 'ouders in de klas' hadden georganiseerd. Ouders krijgen dan les en ervaren hoe het is om les te krijgen. Het is belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind(eren); weten wat er speelt en aangeven als er iets niet goed gaat binnen school.
  • Aansluiten bij lokale ondernemers: Een aantal leden van de OAC zijn ook bij een sessie geweest waarbij lokale ondernemers en afgevaardigde van meerdere scholen van Urk/Emmeloord bij elkaar kwamen en de discussie aan gingen. Hierbij kunnen we elkaar ook altijd weer vinden.
  • Ondersteuning: bijvoorbeeld bij dyslexie.

Aanwezig bij...

Er zijn in een schooljaar terugkerende bijeenkomsten waar de OAC ook (deels) aanwezig zijn:

  • De Open Dag. Het is fijn wanneer er enkele leden aanwezig zijn in school om vragen van ouders op te vangen en namens de OAC te beantwoorden. Ook zijn de OAC ouders gevraagd in online ontmoetingen hun ervaringen te delen.

  • De COR: Centrale Ouderadvies Raad. Naast het OAC welke zijn er nog meer overleggen waar wij directe band mee hebben.  
    Aeres VMBO zit niet alleen in Emmeloord, maar op meer plaatsen. En de vertegenwoordiger uit alle adviesraden-/commissie komen hier bij elkaar. Er was vorig schooljaar een bijeenkomst m.b.t. best practices; voorbeelden uit de praktijk om van elkaar te leren. Van daaruit zijn er veel goed ideeën meegekomen en onze werkgroepen zijn als best practice toegelicht.
  • Het OPR. Een overleg voor leerlingen Noordoostpolder-Urk breed die meer ondersteuning/aandacht nodig hebben. Vanuit onze OAC-groep is daar ook één lid bij aangesloten.