OuderAdviesCommissie

Download hier de presentatie Ouder Advies Commissie klas 1

De OuderAdviesCommissie (AOC) vertegenwoordigen dé ouders/verzorgers van de leerlingen Aeres VMBO Emmeloord. We stellen de kritische vragen daar waar nodig, maar we denken vooral ook mee en adviseren t.b.v. (nog) beter onderwijs en een veilige school. Via de OAC kunnen alle ouders/verzorgers vragen neerleggen welke door de schoolleiding en ons besproken worden. Vragen die alleen uw zoon/dochter betreffen kunnen via de mentor gesteld worden, maar vragen die over de (kwaliteit) van het onderwijs en veiligheid gaan, stel deze vooral via de OAC. Dan komen de vragen en opmerkingen van alle ouders bij elkaar en dat geeft een beter beeld wat beter kan en/of aandacht nodig heeft.

Download hier de nieuwsbrief van de Ouder Advies Commissie

Werkgroepen

Wij zijn een actieve groep. Er zijn werkgroepen met 2 á 3 ouders. De werkgroepen zullen rondom dit thema bepaalde acties oppakken. De werkgroepen zijn:

  • Veiligheid: De trekker van deze werkgroep heeft bijvoorbeeld samen met Hans Kranen een 'rondje gelopen' in het schoolgebouw en daar advies over uitgebracht.
  • Ouderbetrokkenheid: Een aantal ouders, leden van de OAC, zijn bijvoorbeeld naar een andere school geweest die voor de ouders 'ouders in de klas' hadden georganiseerd. Ouders krijgen dan les en ervaren hoe het is om les te krijgen. Het is belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind(eren); weten wat er speelt en aangeven als er iets niet goed gaat binnen school.
  • Aansluiten bij lokale ondernemers: Een aantal leden van de OAC zijn ook bij een sessie geweest waarbij lokale ondernemers en afgevaardigde van meerdere scholen van Urk/Emmeloord bij elkaar kwamen en de discussie aan gingen en elkaar ook vinden.
  • Ondersteuning: bijvoorbeeld bij dyslexie 

School van de toekomst: We hebben een paar jaar geleden (toen Aeres nog Groenhorst heette) een bijeenkomst gehad met Jort Kelder als gespreksleider, met ouders, leerlingen, documenten, lokale ondernemers, etc over de school over 15 jaar. Daarnaast hebben we samen met Hans Kranen twee referentiebezoeken gedaan bij andere scholen voor aanschaf laptops (inmiddels gedaan) voor de leerlingen. Onlangs hebben we een tweede referentiebezoek gedaan voor doorontwikkeling laptopgebruik in het onderwijs.

Aanwezig bij...

Er zijn in een schooljaar terugkerende bijeenkomsten waar de OAC ook (deels) aanwezig zijn, bijvoorbeeld de Open Dag. Overdag is er een aantal leden die leerlingen van groep 8 rondleiden. 's Avonds komen de kinderen dan vaak ook met hun ouders. Het is voor de ouders voor de eventuele nieuwe leerlingen goed dat er andere ouders zijn waaraan ze de vragen kunnen stellen. Naast het OAC welke zijn er nog meer overleggen waar wij directe band mee hebben: De COR is de Centrale Ouderadvies Raad. Aeres VMBO zit niet alleen in Emmeloord, maar op meer plaatsen. En de vertegenwoordiger uit alle adviesraden-/commissie komen hier bij elkaar. Er was vorig schooljaar een bijeenkomst m.b.t. best practices; voorbeelden uit de praktijk om van elkaar te leren. Van daaruit zijn er veel goed ideeën meegekomen en onze werkgroepen zijn als best practice toegelicht. Daarnaast is er het OPR. Een overleg voor voor leerlingen Noordoostpolder-Urk breed die meer ondersteuning/aandacht nodig hebben. Vanuit onze groep is daar ook één OAC-lid die daarop is aangesloten.

Evaluatie AOC en plan 2019-2020

Aan het einde van het schooljaar hebben we de OAC geevalueerd, aangegeven wat goed gaat, en wat beter kan. Hiermee gaan we dit jaar aan de slag; dat is o.m. ouderbetrokkenheid, zichtbaarheid van de OAC, aansluiten op de leerlingenraad, doorontwikkeling laptopgebruik, veiligheid en aansluiten op de lokale ondernemers. Staat er een onderwerp nog niet bij welke u wel belangrijk vindt om het onderwijs (nog) beter te maken, dan horen we dit graag. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij emmekevanulsen@solcon.nl

Ouders/verzorgers OAC

Hieronder een lijst met namen en e-mailadressen van ouders/verzorgers die in de OAC zitten.

Naam Heeft zoon/dochter in klas Contactpersoon klas E-mail
 Mariska Rikkert 1A 1A m.rikkert.v.dijk@outlook.com
 Heidi van Asperen
1B  
 Gertrud Osinga (aansluiting leerlingenraad) 
1C 1C  gertrudosinga@gmail.com 
 Dannielle Pijnaker 1C    
 Heidi van Asperen 1D 1D Hhvanasperen@gmail.com
 Piet van den Dorpel 1E 1E vddorpel@hotmail.com
 Renze Kempenaar 1E    
 Willem Dalstra 2B 2B dalstr.w@home.nl
 Bianca Tibboel 2B    
 Setske ter Wee 2B    
 Carin Smeets (OPR) 2C    
 Dirk Brouwer (COR) 2C 2C   tgbrouwer@hotmail.com
 Boris Tinga 3B 3B  boristinga1972@hotmail.com
 Carmen de Wreede 3KB 3KB  carmendewreede@hotmail.com
 Emmeke van Ulsen-Smeulders (voorzitter)
2B/4K1/4K2  4K1/4k2 en alle overige klassen  emmekevanulsen@solcon.nl


Vergaderschema 2019-2020

Dag   Datum            Tijdstip OAC   COR   Bijzonderheden
di 12-11-2019  19:45 - 21:45   X     
do 28-11-2019 17:00 - 18:00      Financ. Commissie Ede 
ma 02-12-2019 20:00 - 22:00     X  
ma  13-01-2020 19:45 - 21:45  X     
do 16-01-2020 8:30 - 20:30     Aeres Open dag  
ma 20-01-2020  20:00 - 22:00    X  
woe 12-02-2020 19:45 - 21:45   X    
ma 23-03-2020  19:45 - 21:45  X    
ma 06-04-2020 20:00 - 21:00     X  
di  12-05-2020  19:45 - 21:45   X    
ma  15-06-2020 20:00 - 22:00     X   Laatste COR
woe 17-06-2020 19:45 - 21:45   X     Laatste OAC
   Nog in te plannen       Netwerkbijeenkomst 2020