Maatregelen Aeres VMBO Almere

Date

Op deze pagina staan alle specifieke maatregelen voor Aeres VMBO Almere. Alle externe communicatie zal plaatsvinden via e-mail, deze pagina en de bekende sociale media kanalen.

UPDATE: 25 april 2020

Rooster

 Je komt drie of vier dagen naar school. De klas wordt verdeeld in een groep A en een groep B. Van je mentor ontvang je informatie in welke groep je zit. De ene groep komt in de ochtend, de andere groep in de middag. Dat laten we afwisselen. Beide groepen volgen precies hetzelfde rooster. Dat zie je ook twee keer op dezelfde dag in je rooster staan.

Je hebt in een dagdeel 4 lessen van 45 minuten. Je blijft daarbij zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal. Docenten wisselen. Op die manier bewegen zo min mogelijk mensen door de school, wat het makkelijker maakt om 1,5 meter afstand te houden. Als er in je rooster bij het lokaal online staat vermeld, dan volg je thuis de lessen. Dat is met de hele klas op hetzelfde moment.

Let op: je houdt daarvoor vanaf volgende week de tijden op het rooster aan. En niet meer het schema met halve uren. Het rooster is vanaf vanmiddag zichtbaar in Eduarte.

 

Protocol

Voor leerlingen, medewerkers en andere mensen die betrokken zijn bij het onderwijs en het werken op school zijn afspraken opgeschreven. Dat wordt een protocol genoemd. Die afspraken moeten ons samen helpen om ons te houden aan de richtlijnen om veilig in en om het schoolgebouw te kunnen werken. Het protocol vind je in het vorige bericht wat je net hebt ontvangen.

Voor jullie is het belangrijk dat je het protocol voor leerlingen goed leest. Je ouders/verzorgers ontvangen een protocol voor ouders/verzorgers. Wil je hen vragen om deze goed te lezen?

 

Reizen

Je ouders/verzorgers ontvangen vandaag ook een bericht over reizen naar en van school. Als je niet anders kan dan met het Openbaar Vervoer (OV) naar school te komen, hebben wij informatie nodig die belangrijk is voor de busmaatschappij in Almere.

De informatie moet al snel, nadat je ouders/verzorgers het bericht hebben ontvangen via de mail, weer bij ons ingeleverd zijn. Houd je dat samen met je ouders/verzorgers in de gaten?

Alvast een kijkje

Deze week komen er korte filmpjes online, waarin je alvast een kijkje kunt nemen wat er veranderd is in de school door de coronamaatregelen. De filmpjes zijn gemaakt door leerlingen van de leerlingenraad

In deze update het volgende filmpje: Let op alle borden: https://youtu.be/Zkk1n2bieac

We hopen dat het jullie helpt in de voorbereiding om volgende week te starten.

UPDATE: 22 april 2020

Tussen 6 mei en 29 mei zullen we nog zo’n drie en halve week samen het onderwijs op afstand moeten blijven geven en volgen.

Op dit moment hebben we kleine groepjes leerlingen klas 4 in school die een aantal onderdelen nog op orde moeten maken voor hun cijferlijst. Na de meivakantie zullen we met de leerlingen van 4GL en 4 HGL in grotere groepen hun programma afronden. Samen met de conciërges en de roostermakers proberen we steeds de maatregelen netjes uit te voeren en uit te breiden waar we een stap verder mogen. Zo gebruiken we ervaringen in de voorbereidingen op het weer open gaan van de school. We verwachten in de week voor Hemelvaart duidelijk te kunnen zijn over de periode vanaf 2 juni.

Letten jullie op dat de challenges van Sport en Bewegen en de kunstvakken (beeldende vormgeving & CKV)  voorbij zijn. Deze vakken geven inmiddels opdrachten voor een cijfer. Belangrijk dat je ook deze vakken voor dit schooljaar in aangepaste vorm afrondt.

UPDATE: 15 april 2020

Toetsen
Vrijdag zijn er voor het eerst weer wat activiteiten op school. Een aantal leerlingen uit leerjaar 4 komt een toets inhalen.
Dit gaat volgens strikte regels, met steeds 1,5m afstand. Toch zijn we al blij dat we weer iets kunnen doen.

Vervolgopleiding
Als je in klas 4 zit en nog aan het oriënteren bent op een vervolgopleiding, gebruik dan de kans die ons mbo volgende week biedt. Op donderdag 23 april is er in de middag een online open huis van Aeres MBO Almere. Je kunt video’s en testimonails bekijken, maar ook vragen stellen tijdens live Q&A’s. Aanmelden voor het virtueel open huis doe je via de website https://www.aeresmbo.nl/almere/online-open-dag

UPDATE: 8 april 2020

Specifiek voor leerlingen in leerjaar 4 en 3GL en 3HGL

Aan het begin van de middag heeft het ministerie van onderwijs een document naar de scholen gestuurd over de aanpak van de examens in verband met het coronavirus. Daarin staat o.a. beschreven waar leerlingen aan moeten voldoen, waar scholen aan moeten voldoen en, het belangrijkste daarin, de slaag-/zakregeling en mogelijkheid tot herkansing.

De examencommissie heeft hier vanmiddag nog overleg over. Morgen volgt er een extra bericht voor deze leerlingen en hun ouders/verzorgers met de uitleg van de belangrijkste punten.

UPDATE: 3 april 2020

Pasen
Aanstaande zondag is het Pasen. In de week ervoor staan we altijd stil bij wat Pasen betekent, meestal met een viering in de klas.

Dit jaar gaat dat niet lukken. We hopen dat je thuis toch de tijd neemt om na te denken over de betekenis van Pasen. Voor leerjaar 1 en 2 is er nog een opdracht over, van het vak Levensbeschouwing.

De vrijdag voor Pasen is het Goede Vrijdag. Op die dag zijn er geen onderwijsactiviteiten, dus ook niet online.

De maandag erna, 2e Paasdag, zijn er ook geen onderwijsactiviteiten.

De komende week staan er dus lessen van maandag t/m donderdag in je rooster (6 t/m 9 april). De week erna van dinsdag t/m vrijdag (13 t/m 17 april).

UPDATE: 1 april 2020

Geen evenementen

Voorlopig gaat het onderwijs op afstand nog wel even door.

Daarnaast blijft tot 1 juni de regel gelden dat er geen evenementen plaatsvinden. Dat betekent dat de volgende activiteiten nu helaas definitief geschrapt moeten worden uit de planning:

 • Excursie De Nederlandse Bank 3GL en 2HGL      23 april
 • Excursie Verzetsmuseum klas 2                   11 en 12 mei
 • Excursie Tweede Kamer – Den Haag    klas 3                   (op verschillende data in mei)
 • Eindexamenfeest klas 4                   20 mei
 • Excursie Muiderslot 1HGL                    26 mei
 • Uitje Phantasialand klas 4                   28 mei

De studiedag voor alle docenten, die in de planning staat op 2 juni aanstaande, zal een onderwijsdag worden. Ook donderdag 9 april wordt een onderwijsdag. In 1e instantie zou dit een studiedag voor alle Aeres medewerkers in Nederland zijn.

Aanvullende informatie leerjaar 4

Het ministerie van onderwijs heeft aangegeven dat scholen en leerlingen in de loop van april geïnformeerd worden over de invulling van de slaag-/zakregeling en diplomabeslissing. Dat vraagt dus nog geduld.

Nu we weten dat de scholen langer gesloten blijven gaat de examencommissie een plan van aanpak maken hoe de laatste schoolexamens (SE) afgenomen moeten gaan worden. Het gaat dan om leerlingen die nog een SE (of meerdere) hebben in te halen. En om de laatste SE’s die voor 4GL en 4HGL in de planning stonden. Voor Pasen ontvangen jullie daar bericht over.

UPDATE: 27 maart 2020

Verzuim
Als docenten ziek of om andere redenen afwezig zijn, zijn zij in het rooster weg gehaald. Zo is voor jullie direct te zien of een docent aanwezig is die dag en dus beschikbaar voor contact. Maar we willen van jou ook graag weten of je ziek bent. Dit moeten jouw ouder(s)/verzorger(s) dan naar het verzuimadres mailen (verzuim.vm.almere@aeres.nl) en we verwerken het dan in Eduarte. De mentor krijgt een bericht van meneer van der Maas. Zo snappen wij dat je even niet online kan zijn. En jouw mentor kan wat extra helpen als je langer door ziekte niet mee hebt kunnen doen. Wanneer je weer beter bent, is een mail naar hetzelfde adres voldoende.

Dag- en weekritme
Woensdag hebben we al genoemd dat het dagritme vanaf maandag anders ingericht gaan worden.

In de ochtend komt er (maximaal) zes keer een half uur voor docenten en leerlingen om met de hele groep in contact te zijn. Dat start om 9.30 uur. Voor die tijd kun je zelfstandig aan het werk zijn, of nog wennen aan de zomertijd…

In de middag ontstaat zo ruimte om zelfstandig taken af te maken. Of om nog individueel of in een klein groepje een afspraak met een docent te hebben.

In het rooster zijn de lestijden niet zomaar aan te passen. Dat blijft dus zo staan. Wel gaan de meer praktische vakken nu tijdelijk uit het rooster, of staan ze met minder uren daarin. Zo passen de lessen per dag altijd in die zes blokjes van een half uur.

Voor je eigen tijden, om op tijd ‘in de les’ te zijn, gebruik je dit schema.

tijd

activiteit

9.30 uur

Les 1 – instructie of vragen stellen voor de hele klas

10.00 uur

Les 2 – instructie of vragen stellen

10.30 uur

Les 3 – enz.

11.00 uur

pauze

11.30 uur

Les 4 – enz.

12.00 uur

Les 5 –

12.30 uur

Les 6 –

13.00 uur

pauze

Vanaf 13.30 uur

Ruimte om op afspraak in contact te zijn met een docent of je mentor, individueel of in een klein groepje. Daarnaast gebruik je de middag om zelfstandig taken af te maken of te werken aan challenges van S&B, de kunstvakken of praktische opdrachten van Groenbreed.

UPDATE: 25 maart 2020

Centrale eindexamens
De eindexamens gaan niet door! Maar wat betekent dat nu voor mij?

Er zijn nog best een aantal vragen en onduidelijkheid, maar op hoofdlijnen zijn er antwoorden te geven. De belangrijkste punten zetten wij hieronder op een rij.

 •          Het centraal examen komt dit jaar te vervallen. Dat geldt ook voor het cspe, het examen van de beroepsgerichte vakken, op onze school Groenbreed.
 •          Op basis van de resultaten van je schoolexamens kun je je diploma behalen.
 •          Als school krijgen we nu langer de tijd om het schoolexamen af te sluiten. Dat moet begin juni voor elkaar zijn. Het is belangrijk dat we dat goed en veilig kunnen organiseren.
 •         De examencommissie gaat samen met de examinatoren (dat zijn de docenten die lesgeven aan examenklassen) onderzoeken hoe we de schoolexamens die nog gemaakt moeten worden kunnen laten maken.
 •         De mbo’s gaan met elkaar overleggen hoe jullie als nieuwe studenten zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op je vervolgopleiding.

In de komende weken moet verder duidelijk gaan worden wat de maatregel precies gaat inhouden. De minister overlegt hierover met organisaties van scholen, docenten, leerlingen (LAKS), ouders (Ouders en Onderwijs) en mbo’s. Dat gaat bijvoorbeeld over de slaag-/zakregeling en de mogelijkheid voor herkansen. Als daar nieuws over is worden jullie geïnformeerd.

Nog belangrijk om te weten als jij je nog niet hebt aangemeld voor een vervolgopleiding op het mbo: de deadline voor aanmelden is verplaatst van 1 april naar 1 mei.

Voor het afronden van het schoolexamen zijn er per leerweg verschillen. Dat komt omdat 4BB begin april al zou starten met het centraal examen en 4GL en 4HGL pas begin mei.

De examencommissie heeft deze verschillen in beeld. En houdt daar rekening mee in de planning die aangepast moet gaan worden.

Voor aanvullende informatie en uitleg over de maatregelen rond het examen kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

 

UPDATE: 20 maart 2020

Vanaf aanstaande maandag, 23 maart 2020, zijn onze openingstijden gewijzigd. Het gebouw blijft maandag tot en met vrijdag open tussen 09.00 en 16.00 uur voor dringende zaken. 

Ook zullen wij niet meer telefonisch bereikbaar zijn. In geval van nood zijn wij te bereiken via het nummer: 06 25 4444 71. Voor vragen zijn wij per e-mail te bereiken op het mailadres: info.vm.almere@aeres.nl.

UPDATE: 16 maart 2020

Onderstaande e-mail is zojuist verzonden: 

Beste leerlingen (en ouders/verzorgers),

Een bijzondere tijd is aangebroken met de sluiting van de scholen vanwege het coronavirus.

Vanmorgen zijn wij met een deel van het docententeam bij elkaar gekomen om afspraken te maken over de komende weken.

Op dit moment zijn de docenten druk met een aantal voorbereidingen.

Zoals je vast hebt gehoord of gelezen zal er onderwijs op afstand worden verzorgd. Voor veel docenten is dit volledig nieuw.

Toch gaan we met elkaar de uitdaging aan om dit zo goed mogelijk te verzorgen.

 

Het zal in het begin vast wennen zijn: geen vakantie, maar ook niet naar school.

Voor je dagritme in het leren wordt het rooster in Eduarte teruggeplaatst.

Je kunt de volgorde van vakken aanhouden om ritme in je week te houden.

De docent die je op een dag op dat moment in het rooster hebt is beschikbaar voor vragen of contact, op de manier waarop de docent dat aangeeft.

 

Peppels

Peppels is voor de komende weken een belangrijke plek in het leren.

Daar geven docenten informatie over:

-de planning voor hun vak;

-leeswerk;

-instructievideo’s die je moet bekijken;

-maakwerk / oefeningen die gemaakt moeten worden;

-leerwerk;

-oefentoetsen die je voorbereiden op de afronding van het hoofdstuk/thema.

 

Bij die informatie geven docenten ook aan hoe zij omgaan met vragen die jij hebt over het leren en het inleveren van opdrachten.

Via Peppels kun je ook met je mentor het contact onderhouden voor vragen op wat voor gebied dan ook.

 

Toetsen die al gepland stonden gaan niet door. Voorlopig worden er geen toetsen afgenomen.

 

Spullen ophalen

Morgen, dinsdag 17 maart, is de school open, zodat je spullen kunt ophalen die je nodig hebt bij het leren thuis. Alleen spullen ophalen en niet blijven hangen op school!

In je rooster in Eduarte kun je precies zien op welk moment dat voor jou is.

Voor leerlingen van leerjaar 3 en sommige leerlingen van klas 1 en 2 ( die deze nog niet hebben gehad) liggen er in het atrium bundels die bij de beroepsgerichte vakken horen. Deze kun je meenemen. Materiaal is ook digitaal beschikbaar.

Over activiteiten in of voor school die door de coronamaatregelen niet doorgaan ontvang je in de komende weken bericht, of ze nog doorgaan en hoe.

 

Eindexamens

Tot slot nog een opmerking voor de leerlingen in klas 4.

Voor jullie is de onrust en onduidelijkheid nog groter, omdat jullie richting je examens gaan.

Daar is vorige maand een eerste brief over verstuurd. Deze week zou het examenrooster verzonden worden.

Voor de verschillende leerwegen volgt er vandaag nog een aanvullend bericht over de examenplanning.

 

Elke dag is de school open van 08.00 – 17.00. Telefonisch zijn we ook bereikbaar!

 
 

16 maart 2020

Alle onderwijsactiviteiten, inclusief de stage-activiteiten, worden tot en met 6 april aanstaande opgeschort. In de loop van de dag meer berichtgeving hierover.