De leerlingenraad van Aeres VMBO Ede komt op voor de belangen van de leerlingen en stimuleert de leerlingenparticipatie binnen de school. Bij leerlingenparticipatie draait het om inspraak van leerlingen op onderwerpen die hen aangaan. Leerlingen weten vaak het beste hoe het er op school aan toe gaat. Er is een goede vertegenwoordiging van alle leerjaren in de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt begeleid door dhr. Baken, mevr. Dannenberg en dhr. van Dieren.

Uit de leerlingenraad wordt ook ons team Green geformeerd waarin we leerlingen en leerkrachten wijzen op energieverbruik, duurzaamheid, recyclemogelijkheden en hoe om te gaan met wat de natuur ons biedt.