De leerlingenraad van Aeres VMBO Ede komt op voor de belangen van de leerlingen en stimuleert de leerlingenparticipatie binnen de school. Bij leerlingenparticipatie draait het om inspraak van leerlingen op onderwerpen die hen aangaan. Leerlingen weten vaak het beste hoe het er op school aan toe gaat. Er is een goede vertegenwoordiging van alle leerjaren in de leerlingenraad.

Uit de leerlingenraad wordt ook ons Eco team geformeerd waarin we leerlingen, leerkrachten wijzen op energieverbruik, duurzaamheid, recyclemogelijkheden en hoe om te gaan met wat de natuur ons biedt.