NRO Nationaal Cohortenonderzoek 2021

De NCO-rapportage is een jaarlijkse rapportage over de positie van leerlingen gedurende hun tijd op het Aeres MBO Ede en in het vervolgonderwijs. Zo wordt er gekeken naar de succeskansen en doorstroommogelijkheden. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door het te vergelijken met andere scholen die lijken op onze school. Hiervoor wordt gekeken naar kenmerken van de leerlingenpopulatie en kenmerken van de school zelf. De highlights van dit rapport hebben we hieronder inzichtelijk gemaakt.

In het rood de schoolloopbaan van bb- /kb-leerlingen binnen Aeres VMBO Ede vanaf leerjaar 3, voor de samengevoegde instroomchohorten 16/17, 17/18 en 18/19. In het oranje de vergelijking met vergelijkbare scholen.

In het rood de schoolloopbaan van gl- /tl-leerlingen binnen Aeres VMBO Ede vanaf leerjaar 3, voor de samengevoegde instroomchohorten 16/17, 17/18 en 18/19. In het oranje kant de vergelijking met vergelijkbare scholen.

De procentuele verdelingen van vmbo bb-/kb- leerlingen in leerjaar 3 naar basisschooladvies voor de samengevoegde instroomcohorten 18/19, 19/20 en 20/21. In rood het Aeres VMBO Ede, in oranje vergelijkbare scholen en in blauw het landelijk gemiddelde.

Het percentage leerlingen met een vmbo bb-/kb-advies is op het Aeres VMBO Ede ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en eveneens even hoog als het landelijk gemiddelde.

De procentuele verdelingen van vmbo gl-/tl- leerlingen in leerjaar 3 naar basisschooladvies voor de samengevoegde instroomcohorten 18/19, 19/20 en 20/21. In rood het Aeres VMBO Ede, in oranje vergelijkbare scholen en in blauw het landelijk gemiddelde.

Het percentage gl- en tl- leerlingen op het Aeres VMBO Ede met een basisschooladvies lager dan vmbo gl/tl is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en hoger dan het landelijk gemiddelde. Aeres VMBO Ede geeft relatief meer kansen vergelijken met het landelijk gemiddelde.

In het rood het percentage oud-leerlingen van Aeres VMBO Ede met een bb-/kb-diploma dat twee jaar na het eindexamen ingeschreven staat in mbo niveau 2, voor de samengevoegde uitstroomcohorten 16/17, 17/18 en 18/19. In oranje de vergelijking met vergelijkbare scholen en in het blauw de vergelijking met het landelijk gemiddelde.
In het rood het percentage oud-leerlingen van Aeres VMBO Ede met een gl-/tl-diploma dat twee jaar na het eindexamen ingeschreven staat in mbo niveau 4, voor de samengevoegde uitstroomcohorten 16/17, 17/18 en 18/19. In oranje de vergelijking met vergelijkbare scholen en in het blauw de vergelijking met het landelijk gemiddelde.

In het rood het percentage oud-leerlingen van Aeres VMBO Ede met een bb-/kb-diploma dat twee jaar na het eindexamen ingeschreven staat in mbo niveau 3, voor de samengevoegde uitstroomcohorten 16/17, 17/18 en 18/19. In oranje de vergelijking met vergelijkbare scholen en in het blauw de vergelijking met het landelijk gemiddelde.

In het rood het percentage oud-leerlingen van Aeres VMBO Ede met een gl-/tl-diploma dat twee jaar na het eindexamen ingeschreven staat op havo, voor de samengevoegde uitstroomcohorten 16/17, 17/18 en 18/19. In oranje de vergelijking met vergelijkbare scholen en in het blauw de vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Vergelijking van trends in het percentage oud-leerlingen met een bb-/kb-diploma dat gestart is met een opleiding in het mbo en binnen twee jaar van studie is gewisseld, voor de uitstroomcohorten 12/13 t/m 17/18.

Vergelijking van trends in het percentage oud-leerlingen met een gl-/tl-diploma dat gestart is met een opleiding in het mbo en binnen twee jaar van studie is gewisseld, voor de uitstroomcohorten 12/13 t/m 17/18.