Alles over aanmelden

Hebben u en uw kind kennisgemaakt met onze school en wilt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2020 - 2021? Dan heten we u en uw kind allereerst van harte welkom op onze school!

Aanmelden klas 1

Het aanmeldingsformulier ligt voor u klaar op de basisschool. Zo niet, kunt u het formulier onderaan deze pagina downloaden. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar ons toe vóór 1 maart. Na ontvangst van het formulier schrijven wij uw kind voorlopig in en ontvangt u hiervan een bevestiging. De basisschool stuurt ons de relevante gegevens via OSO. De termijn van zes weken om een besluit te nemen over de toelating gaat in wanneer wij het complete dossier van uw kind hebben ontvangen. Op welk niveau uw kind geplaatst wordt, is afhankelijk van het basisschooladvies. We plaatsen uw kind op het passend niveau. Na ontvangst en verwerking van alle gegevens, krijgt u bericht over de definitieve plaatsing.

Instromen klas 2 of 3

U wilt uw kind aanmelden voor klas 2 of 3? Download dan het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar ons toe. Na ontvangst van het formulier schrijven we uw kind voorlopig in en ontvangt u hiervan een bevestiging. De leerjaarcoördinator van klas 2 of 3 (afhankelijk voor welke klas u uw kind inschrijft) neemt z.s.m. contact met u op. Met elke instromende leerling en de ouders voeren we een persoonlijk gesprek om te kunnen bepalen of het plaatsen van uw kind op onze school voldoende kans op succes biedt. Vraag, als ouders, aan de huidige school van uw kind om het doorstroomdossier en de relevante gegevens naar onze school toe te sturen.

Instromen klas 4

Uw kind kan alleen instromen in klas 4 met een profiel Groen in klas 3. Als uw kind hieraan voldoet, geldt dezelfde procedure als klas 2 of 3.