Als school bieden wij het profiel GROEN aan. Naast het profiel Groen en natuurlijk alle andere AVO (Algemeen Vormend Onderwijs) vakken, volgen de leerlingen ook beroepsgerichte keuzevakken. Het aanbod van keuzevakken wordt door de school vastgesteld.

Profiel Groen

Als groene school bieden wij het profiel Groen aan. Dit kun je zien als een soort basisdelen. Het profiel Groen bestaat uit vier profielmodules, te weten:

  • Groene productie (PM1)
  • Tussen productie en verkoop (PM2)
  • Vergroening stedelijke omgeving (PM3)
  • Groene vormgeving en verkoop (PM4)

Een leerling kan hier niet uit kiezen maar door het ministerie is besloten wat de leerlingen uit de verschillende leerwegen moeten doen.

Is dit voor alle leerlingen gelijk?

Profiel Groen voor basisberoepsgerichte leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg

De leerling die deze leerweg volgt krijgt in deze 4 profielmodules 4 lesuren per week les in klas 3 en klas 4. Voor deze profielmodules behalen de leerlingen toetscijfers en praktijkcijfers. Het gemiddelde van deze cijfers vormt het schoolexamen cijfer (SE). Daarnaast doet de leerling in klas 4 een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) over de 4 profielmodules. Het gemiddelde van het SE en het CSPE vormt het cijfer voor het profiel Groen en komt als zodanig op de eindlijst te staan.

Profiel Groen voor GL/TL

Een leerling voor de gemengde/theoretisch leerweg krijgt in klas 3 en 4 les uit PM2 en PM3. Voor deze profielmodules behalen de leerlingen toetscijfers en praktijkcijfers. Daarnaast doet de leerling in klas 4 een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) over de 2 profielmodules. Het is een vast onderdeel van het examen.

Waar kan ik straks dan uit kiezen?

Beroepsgerichte Keuzevakken

De beroepsgerichte keuzevakken zijn bedoeld om een leerling breed te laten oriënteren voor zijn/haar vervolgopleiding. Ieder keuzedeel wordt gevuld met circa 100 uur per school jaar. De wijze waarop we dat invullen kan per beroepsgericht keuzedeel verschillen. Naast lessen zijn we als school ook vrij om deze beroepsgerichte keuzevakken in te vullen met bijvoorbeeld beroepenoriëntatie, excursies, enzovoort. Het zijn in ieder geval actieve lessen die je zelf wilt volgen.

Wij hebben maar liefst 18 beroepsgerichte keuzevakken gekozen om aan te bieden. Dat is een breed aanbod. Dit keuzeaanbod is mede gemaakt op basis van de leerling keuzes van de afgelopen 3 jaar richting het mbo en onze natuurlijk groene identiteit.

Onderstaand vind je het totale aanbod van de 18 beroepsgerichte keuzevakken met daarbij een korte omschrijving.

Uit welke keuzevakken kan ik kiezen?