Goede leerlingbegeleiding staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle leerlingen goede basisondersteuning en waar nodig voldoende extra ondersteuning

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Hij is de vaste begeleider van een klas en uw eerste aanspreekpunt. Hij ziet de leerlingen elke week en kan zowel hen als u met raad en daad bijstaan bij allerlei zaken die te maken hebben met school, sociaalemotioneel welzijn en studievaardigheden.

Conciërge

De conciërge is het meldpunt voor te laatkomers. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor het personeel, hij bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten en conflicten.

Extra ondersteuning

Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. De zorgcoördinator leidt extra begeleiding in goede banen. Zij kan externe deskundigheid inschakelen voor problemen die niet binnen de school kunnen worden opgelost. Hierover zijn afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. In het schoolondersteuningsprofiel vindt u informatie over de ondersteuning die de leerling kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn leer- en studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en hulp voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.