Goede leerlingbegeleiding staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle leerlingen goede basisondersteuning en waar nodig voldoende extra ondersteuning

Coach

Elke leerling heeft een coach. De coach is de vaste begeleider van een klas en uw eerste aanspreekpunt. Hij ziet de leerlingen elke week en kan zowel hen als u met raad en daad bijstaan bij allerlei zaken die te maken hebben met school, sociaal-emotioneel welzijn en studievaardigheden.

Verzuimcoördinator en conciërge

De verzuimcoördinator is het meldpunt voor te laatkomers. De conciërge bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten en conflicten.

Extra ondersteuning

Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan speelt de ondersteuningscoördinator een belangrijke rol. De ondersteuningscoördinator leidt extra begeleiding in goede banen. Zij kan externe deskundigheid inschakelen voor problemen die niet binnen de school kunnen worden opgelost. Hierover zijn afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. In het schoolondersteuningsprofiel vindt u informatie over de ondersteuning die de leerling kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn leer- en studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en hulp voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.