Ons onderwijsaanbod

We leren niet allemaal op dezelfde manier. De één leert graag door het gewoon te gaan doen, de ander wil het eerst voorzichtig proberen en weer een ander leest het eerst nog eens goed door voordat hij aan de slag gaat. Het vmbo geeft antwoord op die verschillende leerstijlen. Leuk dat je, net als de meeste kinderen in Nederland, naar het vmbo gaat!

Leren met je hart, hoofd en handen! Natuurlijk doen!

Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar noemen we “de onderbouw” en in die twee jaar krijg je een aantal algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en geschiedenis. Maar dat is niet alles. Bij ons op school vind je dieren, prachtige tuinen en kassen vol planten en groenten. Daar krijg je ook les over. Onze leerlingen vinden deze groene vakken erg leuk. Soms vragen we of er kinderen zijn die tijdens de vakantie thuis voor een klein dier willen zorgen. De geiten, pony’s en andere grote dieren blijven gewoon op school. In het derde jaar zit je in de “bovenbouw” en volg je een leerweg. Welke leerweg je gaat volgen, kies je samen met je leraren in het tweede jaar. Het vmbo heeft vier leerwegen: theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. Hier leest u meer over deze leerwegen.